P-Å Westerlund

Per-Åke Westerlund (Offensiv) 

Kinesiska revolutionen 1949.

Spanska revolutionen -36.

Världsekonomin: 1930-talet i repris? Lär av historien: Om den djupa ekonomiska 30-talskrisen.

Den verklige Lenin. Vad stod egentligen Lenin för? Var stalinismen bara den naturliga följden av leninismen? Sådana frågor ställs och besvaras utförligt i denna skrift.

Vänd dom aldrig ryggen - Lärdomar av den antirasistiska kampen. Om rasismen och kampen mot denna.

Socialdemokratins uppgång och fall.  Om socialdemokratins utveckling med utgångspunkt i två biografier om Olof Palme.

10 år sedan Göteborg 2001. Om händelserna under EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Grekland på väg mot kokpunkten. Om Grekland, där nu (dec 2012) vänsterpartiet Syriza enligt opinionsundersökningarna är största parti, medan det nynazistiska Gyllene gryning är 3:e största parti (14% av väljarna).

Recension av Hélène Carrère d'Encausse, "Lenin".