Stieg Larsson

Texter av och om Stieg Larsson

Om och av Stieg Larsson. Artikelsamling: En artikel om hans politiska verksamhet och 2 artiklar som visar olika sidor av Stiegs politiska engagemang.

Stieg Larsson och revolutionenTidsignal nr 17 är ett specialnummer med Stieg Larsson-artiklar om revolution och kontrarevolution på Grenada. Detta är Håkan Blomquists introduktion till det hela.

Stieg Larsson, Millennium och revolutionen på Grenada, av Martin Fahlgren. Stieg Larsson engagerade sig i Grenadas öde. Han besökte själv ö-riket och skrev åtskilliga artiklar, som nu sammanställts och utgivits på nytt. Här belyser vi detta från olika vinklar.