Per Månsson

Texter av Per Månsson

Samtal om marxismen. En diskussion om marxismen och socialismen utifrån avhandlingen "Från Marx till marxism. En studie av Karl Marx och marxismens framväxt", bland annat med bidrag från Per Månsson.

Från Marx till marxism. En studie av Karl Marx och marxismens framväxt. Bok från 1987.

Vem bär skulden? Diskussion om Marx’ och marxismens ansvar för utvecklingen i Sovjetunionen. Redovisar även hur Marx' syn på Ryssland förändrades med tiden, den roll som Engels spelade, de ryska populisterna (narodnikerna) m m.

Ödesdigra minuter 1917 då historien kunnat ta en annan väg. Om en händelse som inträffade just när Oktoberresningen börjat och som kunde lett till att man fått en socialistisk samlingsregering i stället för en bolsjevikisk.

Sovjetologi – Läran om Sovjetunionen. Sovjetologi = det samhällsvetenskapliga studiet av Sovjet. När det gäller detta finns två akademiska "skolor", vars synsätt skiljer sig avsevärt. Artikeln redogör för denna och andra frågor.