Pekka Haapakoski

Texter av och om den finske marxisten Pekka Haapakoski

Finska klasskriget 1918.

Den finska borgerligheten, Sovjetunionen och SKP 1918-1944. Behandlar huvudsakligen tiden efter inbördeskriget fram till 2:a världskriget.

Kejsarens nya kläder. Om vänsterströmningar i den finska socialdemokratin på 1970-talet.

Om Finland (1970-86). Artikelsamling om den finska arbetarrörelsen och dess kamp och problem.

Om finsk fackföreningshistoria. Behandlar den finska fackföreningsrörelsens utveckling 1907-1978.

Vart går MLR? (om maoismen i Finland). I motsats till övriga Norden så var maoismen i Finland en marginell företeelse. Men det fanns maoister organiserade i MLR.

Arbetarrörelsen i Finland. Om den finländska arbetarrörelsen och i synnerhet den finländska kommunismen från mitten av 1960-talet fram till idag (hösten 2012).

Om rasismen (1982-86). Artikelsamling med nyskriven inledning som ger den historiska bakgrunden och redogör för hur "Riksförbundet Stoppa rasismen" växte fram och utvecklades.

Stalinismen och demokratin. Författaren har skrivit mycket läsvärt om den finska arbetarrörelsen. Denna artikel handlar dock mer övergripande om de traditionella (Moskvaorienterade) kommunistiska partiernas förhållande till demokrati.

”Sista striden det är”… – Balansräkning över taistoismen. Taistoiter kallas de Moskvaorienterade kommunisterna i Finland. I motsats till de svenska motsvarigheterna (gruppen kring tidningen Norrskensflamman) fick de ett avsevärt inflytande.

Den kubanska revolutionens 21 år: en utvärdering (med efterskrift från 2018). Artikeln skrevs 1980 som ett debattinlägg i Socialistiska Partiet. Det är en kritisk betraktelse över den kubanska revolutionens utveckling.

Pekka Haapakoski – en finländsk revolutionär marxist. Pekka Haapakoski var centralgestalt i den trotskistiska strömning som växte fram i Finland kring 1970. 1977 flyttade han till Sverige där han fortsatte sin politiska verksamhet. Han avled nyligen (2019).