Om Castro

Texter om Castro

Fidel Castro och händelserna i Tjeckoslovakien (1968), av Joseph Hansen. Artikel som kritiserar Castros inställning till Sovjets invasion av Tjeckoslovakien -68. I viss mån en parallell till Castros felaktiga syn på Khadaffi idag.

Fidel och Kuba, av Nils Littorin. Artikelserie ur Proletären från 2008.

Fidel, idag och för alltid, av Marta Hanecker. Den kända chilenska marxisten som själv haft nära relationer till Castros Kuba.

Vänsterpress om Fidel Castro. Fidel Castro avled i slutet av november 2016. Detta är en samling artiklar som försöker göra bokslut över hans livsverk.

Internationell vänsterpress om Fidel Castro. Fem artiklar om Fidel och den kubanska revolutionen.