Artiklar om Bettelheim

Artiklar om Bettelheim

Sovjetsamhällets motsättningar och professor Bettelheim, av H Ticktin. Kritisk artikel som diskuterar maoisten Charles Bettelheims analys av Sovjetunionen, och hans definition av dess ekonomi (att den var en sorts kapitalism).

Bettelheim och erfarenheterna från Sovjet, av Ralph Milliband. Om Bettelheims syn på övergångssamhällena.

Sovjetsamhällets karaktär, av Paul M Sweezy. Artikel där Sweezy diskuterar Sovjets karaktär med utgångspunkt från kritiska synpunkter på Charles Bettelheims stora arbete "Klasstriderna i Sovjetunionen..."

Maoistiska varianter: Holmberg; Bettelheim och hans kritiker, av Marcel van der Linden. Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union", som behandlar olika marxistiska teorier om Sovjetunionens karaktär. Boken recenseras i artikeln ovan. 

Bettelheim & den proletära demokratin i Kina, av Björn-Erik Rosin. En kritisk recension av Bettelheims bok "Kulturrevolution & industriell organisering i Kina".

Mot en polemiserande althusserian, av Göran Hemberg. Den franske maoistiska ekonomen Bettelheim är känd för sina analyser av Kina Och Sovjet. Men här är det hans syn på utsugningen av fattiga länder och samhörande problem som står i fokus.