Om Althusser

Texter om den franske marxisten Louis Althusser

Louis Althussers marxism, av Norman Geras.E n kritik av den Althussers "strukturalistiska" tolkning av marxismen, som var i ropet på 1960- och -70-talet.

Louis Althusser - Kunskapsteori och klasskamp, av Göran Therborn. Om Althussers syn på marxismen. Jämför Althusser med Sartre som författaren ser som 2 representanter för olika reaktioner mot stalinismen. (Ur Therborns doktorsavhandling).

Familjen Althussers tragedi, av K S Karol. Artikel från 1980 om Louis och Hélène Althussers tragiska öde.

Mot Althusser, av Torbjörn Tännsjö. Den franske filosofen Althusser hade stort inflytande inom delar av vänstern under 1960- och början av 1970-talet. Men han utsattes också för omfattande kritik. Här ett svenskt exempel.

Louis Althusser – marxist-leninistisk filosof, av Göran Therborn. Therborn försvarar Althusser mot kritik.

Althusserianism eller marxism, av Kaj Sköldberg. Polemik mot Göran Therborns ovanstående försvar av Althusser.

Mot en polemiserande althusserian, av Göran Hemberg. Den franske maoistiska ekonomen Bettelheim är känd för sina analyser av Kina Och Sovjet. Men här är det hans syn på utsugningen av fattiga länder och samhörande problem som står i fokus.

Althusser tillrättavisar Marx, av Ernest Mandel. Artikel från 1970 där Mandel diskuterar och kritiserar Althussers ekonomiska tänkande, utifrån dennes förord till en ny fransk upplaga av Kapitalets första band.

Mandel om Althusser, parti och klass, av E Mandel. Om Althussers kritik mot det franska kommunistpartiet. Behandlar strategi/taktik, partidemokrati m m, vilket fortfarande är brännande frågor för vänstern.

Louis Althusser död – ”Ett tankens universum upplöst”, av Daniel Bensaid. Ett kritiskt bokslut över den franske marxistiske filosofen.

Om Althussers kritik av franska kommunistpartiet, av E P Thompson. Detta är efterskriften till Thompsons uppgörelse med Althusser, boken The Poverty of Theory [Teorins elände].

Om Louis Althusser, av Perry Anderson. Utdrag ur Om den västerländska marxismen (1976) och I den historiska materialismens spår (1983).

Marxism och empiri, av Ingvar Johansson. Kritiska synpunkter på Althussers tankebyggnad, särskilt han centrala kunskapsteori.

Louis Althusser 1918-1990, av Douglas Johnson. Ett slags bokslut över Alhussers liv och verk