Artiklar, Spanien

Artiklar om spanska inbördskriget

Dokument:

Resolution om Moskvaprocessen av P.O.U.M.s exekutivkommitté (augusti 1936).  Det spanska marxistiska anti-stalinistiska arbetarpartiet POUM tog tidigt klart ställning mot Moskvarättegångarna.

För en revidering av POUM-rättegången eller omedelbar amnesti. November 1938: mycket kända politiska och fackliga ledare i Spanien protesterar mot domstolsutslaget i rättegången mot POUM-ledare.

Andreu Nin om Spanien.

SAC:s tidskrift Syndikalismen årgång 1939. Artiklar om spanska inbördeskriget, ger en anarkosyndikalistisk beskrivning av händelseförloppet.

SP:s (30-talets SP) Socialistisk Tidskrift om spanska inbördeskriget.

Avantgardet om spanienrörelsen. Avantgardet var Sverges socialistiska ungdomsförbunds tidning. De flesta artiklarna är från 1937 och innehåller mycket polemik mot de svenska stalinisterna.

Vad är och vad vill P.O.U.M.. Skrift utgiven i början av 1936 det nybildade revolutionära, anti-stalinistiska spanska "Arbetarpartiet för marxistisk enhet". Inbördeskriget började 5 månader senare.

Revolutionens och inbördeskrigets Spanien. Rapport från studieresa som S.A.C.-delegation utförde i Spanien under december 1936.

Socialistiska Partiet och POUM. Artiklar ur SP:s dagstidning Folkets Dagblad under det händelserika och i många avseenden - för kampen mot Franco - ödesdigra första halvåret 1937.

G. P. U.-METODER, av André Gide. I slutet av 1937 skrev flera franska författare till spanska regeringen och krävde rättvisa för vänsterpartiet POUM. Detta ledde till ett meningsutbyte med den ryske författaren Ilja Ehrenburg.

Processen mot POUM - Artiklar ur Folkets Dagblad och Arbetaren. Hösten 1938 hölls i Barcelona en rättegång mot det marxistiska partiet POUM. Den viktiga processen följs via 2 svenska dagstidningar. I en efterskrift låter vi historiker m fl ge sin syn på det hela.

Processen mot POUM - Artiklar ur Ny Dag (SKP:s dagstidning). Detta är en sammanställning av Ny Dags rapportering om ovan nämnda rättegång.

Om spanska inbördeskriget. Artiklar från Avantgardet, som var Sverges socialistiska ungdomsförbunds tidning. De flesta artiklarna är från 1937.

Här talar Madrid! Broschyr om Spanien från 1937, utgiven av Sverges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU).

Majstriderna i Barcelona. Skrift (från 1937) där de spanska anarkosyndikalisterna (SAC) ger sin version av händelserna i Barcelona i maj 1937.

Den spanska revolutionen 1936 och den tyska revolutionen 1918-19, av Kurt Landau. Intressant jämförelse mellan de tyska och spanska revolutionerna och ett försök att dra strategiska slutsatser.

Spansk resa våren 1937, av Ture Nerman. En klassisk reportageserie. Nerman var bl a i Barcelona under de mycket omtalade "majdagarna" då det utbröt "inbördeskrig i inbördeskriget". 

Svenska Frontkämpar i Spanien. Den Internationella Brigadens tappra hjältar. SKP-broschyr från 1937 (inskannad i originalformat utan bearbetning).

Världen i dag - tidskrift för politik, ekonomi och arbetarrörelse. Specialnummer (1938) om Spanien. Detta är den enda större Spanien-publikation som Kommunistiska internationalen gav ut på svenska under spanska inbördeskriget. Den uttrycker givetvis Moskvas syn.

Stalin, Komintern och den spanska revolutionen. Dokument - de flesta av dem "hemliga" - från andra halvåret 1936, dvs första tiden efter Francos uppror. Här får vi inblick i vilken politik Moskva stod för och hur man agerade för att genomdriva den.

Mördade spanska revolutionärers minne ska firas. Internationella Andrés Nin-dagen den 16 juni 1939. Stalinisternas förbrytelser ger lärdom som ej får glömmas (om mordet på Nin och förföljelserna mot POUM). 

POUM-affischer, ett antal affischer från inbördeskriget.


Om spanska inbördeskriget, av A Hagström.

Spanska revolutionen -36, av P-Å Westerlund (Offensiv).

Den spanska revolutionen, av Kenth-Åke Andersson. Från Mullvaden -73.

Rättvisa åt Andreu Nin, av Martin Fahlgren. Ur FI 1/81.

Mordet på Andreu Nin – hur gick det till?, av Martin Fahlgren.

Andreu Nin och Leo Trotskij, av Wilebaldo Solano.

Marxism, krig och revolution: Trotskij och POUM, av Andy Durgan. En kritisk granskning av POUM:s politik och relationerna med Trotskij och Fjärde Internationalen under spanska inbördeskriget.

De spanska trotskisterna och grundandet av POUM, av Andy Durgan.

Trotskij, POUM och majhändelserna (1937), av Andy Durgan. En balanserad kritisk analys av POUMs politik under denna avgörande sammandrabbning i det republikanska lägret under spanska inbördeskriget, liksom av Trotskijs syn på densamma.

Socialistiska ungdomen i Spanien (1934-1936), av Pierre Broué. I mitten av 1930-talet skedde en omfattande radikalisering av den spanska arbetarrörelsen, inte minst i det socialistiska ungdomsförbundet - där en viss Santiago Carrillo var ledande.

Majdagarna i Barcelona (1937), av Pierre Broué.

Trotskij och spanska inbördeskriget, av P Broué. Behandlar främst Trotskijs relationer till det spanska partiet POUM och dess politik.

Den spanska anti-modellen, av P Broué. Om den spanska revolutionen och inbördeskriget. Detta är ett utdrag ur Broués Trotskij-biografi.

Repressionen mot anarkister och POUM under spanska inbördeskriget, av B Bolloten. Efter de s k Majdagarna 1937 organiserade stalinisterna klappjakt på anarkister och POUM-anhängare, vilket behandlas utförligt i detta utdrag ur BB:s stora arbete om spanska inbördeskriget.

Rättegången mot de spanska bolsjevik-leninisterna, av Augustín Guillamón. Senhösten 1938 hölls i Barcelona en rättegång mot de påstådda "trotskisterna" i POUM. Samtidigt förbereddes en rättegång mot de verkliga trotskisterna, bolsjevik-leninisterna.

Moskvarättegångar i Spanien, a René Revol. Om de stalinistiska försöken att under inbördeskriget i Spanien iscensätta politiska skenrättegångar av samma typ som de i Moskva under åren 1936-38.

Anarkister om Spanien. Artikelsamling ur den anarkistiska tidskriften Brand (från 1965) om anarkismen i Spanien och det spanska inbördeskriget.

Den olägliga revolutionen (Spanien 1936-1939), av Fernando Claudin. F d spansk kommunistledare om det spanska inbördeskriget.

SKP och den svenska spanienrörelsen, av Claes-Göran Jönsson.

Socialistiska partiet och spanska inbördeskriget, av Bernt Kennerström.

Den nya francofascistiska offensiven om spanska inbördeskrigets historia, av Vincent Scheltiens. Om kampen om historien i dagens Spanien - Exemplet Pío Moa. 

Från revolution till antifascism (om spanska inbördeskriget), av Håkan Blomqvist. Artikel ur samlingen ¡No Pasarán! (sammanställd av "Svenska Spanienfrivilligas vänner" och utgiven 2008).

Engagemang i Spanien 1936-1939, av Phillip Knightley. Ur boken "Krigets första offer är sanningen". Tänkvärt, inte minst med tanke på det propagandakrig som idag pågår kring händelserna i arabvärlden.

Med insamlingsbössan eller livet som insats, av Johannes Jensen. Om den svenska Spanien-rörelsen.

Frivillig soldat från fredens nation, av Johannes Jensen. En studie av spanienfrivilligas och finlandsfrivilligas historiebruk och minne.

Lärdomar av Spanien, av Ted Grant och Ralph Lee. Detta är en inledning som skrevs 1938 till en brittisk utgåva av Trotskijs viktiga skrift "The Lessons of Spain - The Last Warning" (Lärdomar av Spanien).

De glömdas armé, av Per-Olof Mattsson. Om stalinismen och de internationella brigaderna under spanska inbördeskriget.

Som milisman och kollektivbonde i Spanien, av Nisse Lätt. Tidsdokument (1938): Den svenska anarkisten/syndikalisten berättar om sin tid som frontkämpe och kollektivbonde i Spanien under inbördeskriget.

Möten om spanska inbördeskriget, material som delats ut vid två möten om spanska inbördeskriget.