Artiklar, Spanien

Artiklar om spanska inbördeskriget

Tidsdokument:

Resolution om Moskvaprocessen av P.O.U.M.s exekutivkommitté (augusti 1936).  Det spanska marxistiska anti-stalinistiska arbetarpartiet POUM tog tidigt klart ställning mot Moskvarättegångarna.

För en revidering av POUM-rättegången eller omedelbar amnesti. November 1938: mycket kända politiska och fackliga ledare i Spanien protesterar mot domstolsutslaget i rättegången mot POUM-ledare.

Andreu Nin om Spanien.

SAC:s tidskrift Syndikalismen årgång 1939. Artiklar om spanska inbördeskriget, ger en anarkosyndikalistisk beskrivning av händelseförloppet.

SP:s (30-talets SP) Socialistisk Tidskrift om spanska inbördeskriget.

Avantgardet om spanienrörelsen. Avantgardet var Sverges socialistiska ungdomsförbunds tidning. De flesta artiklarna är från 1937 och innehåller mycket polemik mot de svenska stalinisterna.

Vad är och vad vill P.O.U.M.. Skrift utgiven i början av 1936 det nybildade revolutionära, anti-stalinistiska spanska "Arbetarpartiet för marxistisk enhet". Inbördeskriget började 5 månader senare.

Revolutionens och inbördeskrigets Spanien. Rapport från studieresa som S.A.C.-delegation utförde i Spanien under december 1936.

Socialistiska Partiet och POUM. Artiklar ur SP:s dagstidning Folkets Dagblad under det händelserika och i många avseenden - för kampen mot Franco - ödesdigra första halvåret 1937.

G. P. U.-METODER, av André Gide. I slutet av 1937 skrev flera franska författare till spanska regeringen och krävde rättvisa för vänsterpartiet POUM. Detta ledde till ett meningsutbyte med den ryske författaren Ilja Ehrenburg.

Processen mot POUM - Artiklar ur Folkets Dagblad och Arbetaren. Hösten 1938 hölls i Barcelona en rättegång mot det marxistiska partiet POUM. Den viktiga processen följs via 2 svenska dagstidningar. I en efterskrift låter vi historiker m fl ge sin syn på det hela.

Processen mot POUM - Artiklar ur Ny Dag (SKP:s dagstidning). Detta är en sammanställning av Ny Dags rapportering om ovan nämnda rättegång.

Om spanska inbördeskriget. Artiklar från Avantgardet, som var Sverges socialistiska ungdomsförbunds tidning. De flesta artiklarna är från 1937.

Här talar Madrid! Broschyr om Spanien från 1937, utgiven av Sverges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU).

Majstriderna i Barcelona. Skrift (från 1937) där de spanska anarkosyndikalisterna (SAC) ger sin version av händelserna i Barcelona i maj 1937.

Sovjetunionen, Komintern och Spanien våren 1937. Interna rapporter från Komintern-agenter, militära rådgivare osv i Spanien till Moskva (Kommunistiska Internationalen och den sovjetiska ledningen).

Den spanska revolutionen 1936 och den tyska revolutionen 1918-19, av Kurt Landau. Intressant jämförelse mellan de tyska och spanska revolutionerna och ett försök att dra strategiska slutsatser.

Spansk resa våren 1937, av Ture Nerman. En klassisk reportageserie. Nerman var bl a i Barcelona under de mycket omtalade "majdagarna" då det utbröt "inbördeskrig i inbördeskriget".

Svenska Frontkämpar i Spanien. Den Internationella Brigadens tappra hjältar. SKP-broschyr från 1937 (inskannad i originalformat utan bearbetning).

Spanskt testamente del 1, av Arthur Koestler. Författaren var kommunistisk krigskorrespondent i Spanien. Denna del handlar om perioden fram till början av februari 1937.

Stalinistiska mördare, av Katia Landau. Artikel (från 1938) om mordet på den österrikiske revolutionären Kurt Landau, som under inbördeskriget i Spanien tillhörde det marxistiska partiet POUM.

Världen i dag - tidskrift för politik, ekonomi och arbetarrörelse. Specialnummer (1938) om Spanien. Detta är den enda större Spanien-publikation som Kommunistiska internationalen gav ut på svenska under spanska inbördeskriget. Den uttrycker givetvis Moskvas syn.

Som milisman och kollektivbonde i Spanien, av Nisse Lätt. Tidsdokument (1938): Den svenska anarkisten/syndikalisten berättar om sin tid som frontkämpe och kollektivbonde i Spanien under inbördeskriget.

Stalin, Komintern och den spanska revolutionen. Dokument - de flesta av dem "hemliga" - från andra halvåret 1936, dvs första tiden efter Francos uppror. Här får vi inblick i vilken politik Moskva stod för och hur man agerade för att genomdriva den.

Flykten från Barcelona, av Terence Phelan (Sherry Mangan). När Franco intog Katalonien i slutet av januari och början av februari 1939 flydde c:a en halv miljon människor till Frankrike under kaosartade förhållanden.

Mördade spanska revolutionärers minne ska firas. Internationella Andrés Nin-dagen den 16 juni 1939. Stalinisternas förbrytelser ger lärdom som ej får glömmas (om mordet på Nin och förföljelserna mot POUM).

Om spanska inbördeskriget 1938-39, av Felix Morrow. Artikelsamling. Morrow var något av en specialist på Spanien.

POUM-affischer, ett antal affischer från inbördeskriget.


Allmänt

Om spanska inbördeskriget, av A Hagström.

Spanska revolutionen -36, av P-Å Westerlund (Offensiv).

Den spanska revolutionen, av Kenth-Åke Andersson. Från Mullvaden -73.

Den spanska anti-modellen, av P Broué. Om den spanska revolutionen och inbördeskriget. Detta är ett utdrag ur Broués Trotskij-biografi.

Lärdomar av Spanien, av Ted Grant och Ralph Lee. Detta är en inledning som skrevs 1938 till en brittisk utgåva av Trotskijs viktiga skrift "The Lessons of Spain - The Last Warning" (Lärdomar av Spanien).

Den olägliga revolutionen (Spanien 1936-1939), av Fernando Claudin. F d spansk kommunistledare om det spanska inbördeskriget.

Från revolution till antifascism (om spanska inbördeskriget), av Håkan Blomqvist. Artikel ur samlingen ¡No Pasarán! (sammanställd av "Svenska Spanienfrivilligas vänner" och utgiven 2008).

Socialistiska ungdomen i Spanien (1934-1936), av Pierre Broué. I mitten av 1930-talet skedde en omfattande radikalisering av den spanska arbetarrörelsen, inte minst i det socialistiska ungdomsförbundet - där en viss Santiago Carrillo var ledande.

Från en klippbrant. Ur Kotkins Stalin-biografi om åren 1936-37. Handlar om den stora terrorn och Sovjets utrikespolitik, främst inbördeskriget i Spanien, men även Kina.

En man föll från kungstornet – Mord med spanska inbördeskriget i bakgrunden (artikelsamling). Om en ny deckarroman av P-O Mattsson som utspelar sig mot bakgrund av det spanska inbördeskriget 1936-39.

Katia Landau grips. Ett kapitel ur Mattsons deckarroman En man föll från kungstornet. Det handlar om en verklig historisk person som verkade i Spanien under inbördeskriget.

Majdagarna -37 

Majdagarna i Barcelona (1937), av Pierre Broué.

Majhändelserna i Barcelona 1937 och deras för- och efterspel (bokutdrag), av Pelai Pagès. Utdrag ur en bok om spanska inbördeskriget, skriven med en ovanlig utgångspunkt – Katalonien – den spanska region där den sociala revolutionen gick längst. Författaren är katalansk historiker.

Spanska inbördeskriget – utdrag, av Anthony Beevor. Två kapitel, som handlar om våren 1937 som på flera sätt var avgörande för inbördeskrigets utgång.

Anthony Beevor vill avliva myterna om inbördeskriget (intervju). Beevor intervjuas om sin till svenska översatta bok om spanska inbördeskriget (2006).

Om POUM

Repressionen mot anarkister och POUM under spanska inbördeskriget, av B Bolloten. Efter de s k Majdagarna 1937 organiserade stalinisterna klappjakt på anarkister och POUM-anhängare, vilket behandlas utförligt i detta utdrag ur BB:s stora arbete om spanska inbördeskriget.

Rättegången mot de spanska bolsjevik-leninisterna, av Augustín Guillamón. Senhösten 1938 hölls i Barcelona en rättegång mot de påstådda "trotskisterna" i POUM. Samtidigt förbereddes en rättegång mot de verkliga trotskisterna, bolsjevik-leninisterna.

Moskvarättegångar i Spanien, a René Revol. Om de stalinistiska försöken att under inbördeskriget i Spanien iscensätta politiska skenrättegångar av samma typ som de i Moskva under åren 1936-38.

En Moskvaprocess i Barcelona. Förföljelserna mot POUM och deras internationella betydelse, av Reiner Tosstorff. I oktober 1938 åtalades ett antal ledande poumare, anklagade för högförräderi m m. Rättegången hade drivits fram av kommunisterna, men resultatet blev inte vad dessa räknat med.

Stalinisterna och POUM under inbördeskriget i Spanien, av Pelai Pagès. Katalansk historiker om den omfattande hetskampanj och förföljelse mot det revolutionära socialistiska partiet POUM som stalinisterna genomförde från sommaren 1937 och framåt.

Trotskij och spanska inbördeskriget, av P Broué. Behandlar främst Trotskijs relationer till det spanska partiet POUM och dess politik.

Marxism, krig och revolution: Trotskij och POUM, av Andy Durgan. En kritisk granskning av POUM:s politik och relationerna med Trotskij och Fjärde Internationalen under spanska inbördeskriget.

De spanska trotskisterna och grundandet av POUM, av Andy Durgan.

Trotskij, POUM och majhändelserna (1937), av Andy Durgan. En balanserad kritisk analys av POUMs politik under denna avgörande sammandrabbning i det republikanska lägret under spanska inbördeskriget, liksom av Trotskijs syn på densamma.

Med POUM - Internationella frivilliga vid den aragonska fronten (1936-37), av Andy Durgan. Förutom i de Internationella brigaderna fanns ett stort antal internationella frivilliga organiserade i anarkosyndikalisternas och POUM:s milis. Denna artikel handlar om de senare.

Rättvisa åt Andreu Nin, av Martin Fahlgren. Ur FI 1/81.

Mordet på Andreu Nin – hur gick det till?, av Martin Fahlgren.

Nins slutdeklaration. I juni 1937 fängslades den spanske revolutionären Andreu Nin. Stalinisterna försökte tvinga honom att erkänna att han stod i maskopi med Franco. Han vägrade och avrättades. Detta är hans slutdeklaration.

Andreu Nin och Leo Trotskij, av Wilebaldo Solano.

Nins intellektuella bidrag till det marxistiska tänkandet, av Pelais Pagès. Den katalanske marxisten Andreu Nin, som var inspirerad av Trotskijs kritik mot stalinismen, försökte utarbeta en revolutionär politik för Spanien. Han mördades av stalinistiska agenter.

Internationellt stöd 

SKP och den svenska spanienrörelsen, av Claes-Göran Jönsson.

Socialistiska partiet och spanska inbördeskriget, av Bernt Kennerström.

Engagemang i Spanien 1936-1939, av Phillip Knightley. Ur boken "Krigets första offer är sanningen". Tänkvärt, inte minst med tanke på det propagandakrig som idag pågår kring händelserna i arabvärlden.

Med insamlingsbössan eller livet som insats, av Johannes Jensen. Om den svenska Spanien-rörelsen.

Frivillig soldat från fredens nation, av Johannes Jensen. En studie av spanienfrivilligas och finlandsfrivilligas historiebruk och minne.

De glömdas armé, av Per-Olof Mattsson. Om stalinismen och de internationella brigaderna under spanska inbördeskriget.

Stalinismen

Komintern och spanska inbördeskriget, av Firsov, Klehr, Haynes. Artikel som huvudsakligen baseras på hemliga rapporter utväxlade mellan Moskva och kommunistiska funktionärer (spanjorer, ryssar och andra) på plats i Spanien.

Mordet på Kurt Landau, av Boris Volodarsky. I september 1937 kidnappades och mördades revolutionären Kurt Landau i Barcelona, av GPU/KGB-agenter.

Stalins ögon och öron i Madrid? Michail Koltsovs uppgång och fall, av Paul Preston. Det spanska inbördeskriget bidrog till att skapa många sällsamma levnadsöden, en del av dem tragiska. Historien om den sovjetiska journalisten Michail Koltsovs tillhör otvivelaktigt dem.

Ernest Hemingways samtal med Koltsov. Under spanska inbördeskriget samtalade Hemingway med den framstående sovjetiska journalisten Michail Koltsov. Samtalen återgav han i romanen Klockan klämtar för dig.

 Anarkismen

Anarkismen i Spanien, av George Woodcock. Utdrag ur Woodcocks klassiska bok Anarkismen, vars första upplaga kom ut på engelska 1962.

Den frihetliga revolutionen, av Richard Jändel. Den spanska revolutionen, sedd ur ett anarkosyndikalistiskt perspektiv.

Tillbaka till Barcelona, av Richard Jändel. En Spanien-kämpe återvänder till Barcelona efter nära 60 år och blickar tillbaka.

Anarkister om Spanien. Artikelsamling ur den anarkistiska tidskriften Brand (från 1965) om anarkismen i Spanien och det spanska inbördeskriget.

Svenska anarkister och syndikalister i spanska inbördeskriget, av Per-Olof Mattsson. Om en nyutkommen bok som utförligt behandlar den omfattande rapporteringen om spanska inbördeskriget i svensk anarko-syndikalistisk press, i synnerhet Arbetaren.

 Övrigt

Möten om spanska inbördeskriget, material som delats ut vid två möten om spanska inbördeskriget.