Böcker, Spanien

Böcker om spanska inbördeskriget

Trotskij om Spanien. En samling skrifter av Leo Trotskij om Spanien.

Spanien 1931-1937, av Felix Morrow.

Spanska inbördeskriget och stalinismens förräderi, av M Casanova (Bortenstein).

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1, av Fernando Claudin. Spanien behandlas i kapitel 4, erfarenheter av folkfronten.

Makt och motstånd, de delar ur Noam Chomskys bok som behandlar spanska inbördeskriget.

Spanska inbördeskriget, av Hugh Thomas. Standardverk som kommit ut i flera upplagor. Den svenska publicerades 1978.

Syndikalismen vid makten, av César m Lorenzo. Om spansk anarkosyndikalism före, under och efter inbördeskriget 1936-39. Författaren sympatiserar själv med syndikalismen.

Spanien i revolution. Vad lär oss den blodiga kampen för demokratin?, av Emil Andersson. Broschyr från Socialistiska Partiet, publicerad hösten 1936.

Spanien i revolution. Broschyr från 1937. En läsvärd och sakligt korrekt redogörelse för den spanska revolutionens (tar även upp majhändelsernas i Barcelona 1937).

Spanska inbördeskriget: Revolution och kontrarevolution , av Burnett Bolloten (utdrag). Bollotens bok är en verklig klassiker som mycket grundligt dokumenterar och analyserar det som sker i den republikanska zonen under inbördeskriget. Stor vikt ges vid  de hårda motsättningarna mellan de sovjetstödda kommunisterna och den övriga arbetarrörelsen, vilka spelade en avgörande roll för utvecklingen, exempelvis de ödesdigra majhändelserna 1937 i Barcelona och deras för- och efterspel.

Madrid. Svart och rött, av Eduardo De Gusman. Spansk anarkosyndikalist om försvaret av Madrid under inbördeskriget.

Ryssland förrådde oss! En spansk anklagelse, av J García Pradas. Slutskedet av det spanska inbördeskriget, sett från en anarkosyndikalistisk ståndpunkt.

Den spanska tragedien, av Rudolf Rocker. En ledande tysk anarko-syndikalist om spanska inbördeskriget (skriften utgiven 1937).

Den spanska revolutionen (1931-1939), av Pierre Broué. En ganska kortfattad, men mycket läsvärd historik över den spanska revolutionen.

Anarkins korta sommar. Buenaventura Durrutis liv och död, av Hans Magnus Enzensberger. Den legendariske anarkisten som ledde "Durutti-kolonnen" under spanska inbördeskriget.

Leo Trotskij och den marxistiska vänstern i Spanien (1930-1939), av Ignacio Iglesias. En f d medlem av det antistalinistiska arbetarpartiet POUM anställer en skarp vidräkning med Trotskijs politik under spanska inbördeskriget. 

Bland spanska bönder. Kollektiviseringen i Aragonien, av Augustin Souchy. Bok från 1938. Författaren var känd tysk anarkist som under inbördeskriget i Spanien fungerade som representant för anarkosyndikalistiska CNT.

Den blodiga arenan - En bok om det spanska kriget, av Per Meurling. Författaren var mycket aktiv i solidaritetsarbetet för Spanien. Denna bok tillägnade han sin bror, som stupade som spanienfrivillig i försvaret av Madrid redan i december 1936.

Förtvivla ej! av André Malraux. Klassisk historisk roman om spanska inbördeskriget. Författaren deltog själv i kriget som chef för flygarbrigaden Escuadra España.

Hyllning till Katalonien (utdrag), av George Orwell. Utdraget handlar om de s k Majhändelserna i Barcelona 1937. Det är dels Orwells personliga redogörelse för händelserna, dels en kritisk genomgång av pressbevakningen, särskilt i kommunistpressen.

Katalonien i krig och revolution, 1936-1939, av Pelai Pagès. Om det spanska inbördeskriget med utgångspunkt från Katalonien, den region där den sociala revolutionen gick längst. Vi får här en unik inblick i ett skeende som är ganska okänt utanför Spanien.

Anarkismen i Spanien, av Felix Morrow. En kritisk recension av Rockers bok ovan.

Recension av Claudíns "Krisen i den kommunistiska rörelsen", av Juan Andrade. En ledande medlem av det antistalinistiska spanska revolutionära partiet POUM diskuterar Claudíns bok om Komintern.