Land och frihet

Filmen Land och frihet, regisserad av Ken Loach,

är en bra och viktig film. Den beskriver det spanska inbördeskriget ur en icke-stalinistisk synvinkel och har därför också retat upp många förstockade stalinister.

I denna "avdelning" publicerar vi material med anknytning till filmen.

"Handledning" till Land och frihet, av Annika Thor. Gjord för Svenska Filminstitutets räkning. Den ger en kortfattad beskrivning av vad filmen handlar om, ger lite lästips och innehåller en del diskussionsfrågor. Handledningen försöker vara "objektiv", dvs undviker att ta ställning, men den är ändå läsvärd.

Land och frihet - recensioner och debatt. Artiklar från Offensiv, Norrskensflamman, Proletären, Internationalen och Folket i Bild.

Hyckleri och rättfärdighet, av Lars Gogman. Reflektioner kring spanska inbördeskriget med anledning av filmen Land och frihet.

Land och frihet – Recensioner och debatt i spansk press. Ken Loachs film om spanska inbördeskriget blev mycket omdebatterad, även i Sverige. Av särskilt intresse är givetvis hur den mottogs i Spanien. Här ges en inblick i detta.