Artiklar/Ungern

Artiklar om Ungern

Mot Ungerns bödlar. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" från 1920.

Béla Kun och revolutionen i Ungern 1919, av Per Leander. Om den misslyckade revolutionen i Ungern efter första världskriget.

Rajkprocessen i Ungern 1949. Kring 1950 hölls ett antal skådeprocesser i Östeuropa. Syftet var att bli av med all potentiell opposition. Här dokumenteras den i Ungern, bl a med en skrift som gavs ut av svenska kommunistpartiet.

Revolten i Ungern 1956: All makt åt folket, inte åt partiet! , av Fredrik Samuelsson. Ur tidskriften Folkmakt, nr 12 (en numera nedlagd tidskrift med rådskommunistisk inriktning).

Ungern i oktober 1956: Revolt mot stalinismen, av Anders Hagström.

Röda armén kommer!, av Sture Källberg.

Upproriska ungrare, av Sture Källberg.

Böcker om Ungernupproret 1956, förslag på läsning, M Fahlgren.

Ungern-upproret enligt Chrusjtjov, kapitel 15 ur "Chrustjov minns".

Arbetarråden i den ungerska revolutionen 1956. Ur Ernest Mandel: Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre – en antologi.

Arbetarrevolten i Ungern 50 år, ur Offensiv.

Ungern 1956, inledningsanförande och kompletterande material vid Ungern-möte 21 oktober -06, av M Fahlgren.

Ungern 1956 - intervju med Nikolaus Krassó, ur FI 4/86.

Ungern 1956. Skrift om upproret i Ungern 1956. Författare är Peter Englund och skriften utgiven av Offensiv.

Intervju om upproret i Ungern 1956, med Sture Källberg. I år (2012) är det 56 år sedan Ungern -56. Sture Källberg befann sig själv i Budapest under upproret och har skrivit mycket om detta. I denna intervju blickar han tillbaka.

Ungern från blomstande landsbygd till monokultur och elände, av Szilard Kalmar. Fidesz högerregering monterar inte bara ned demokratin och underblåser rasism, den har också lyckats med att kraftigt sänka levnadsstandarden på landsbygden.

Oktoberrevolutioner i ny tappning, av Isaac Deutscher. Deutscher har rykte om sig att vara en konsekvent anti-stalinist och kanske t o m trotskist. Många blir därför förvånade när de får veta att han faktiskt stödde Sovjets invasion i Ungern -56