Maj -68

Texter om upproret i Frankrike i maj 1968

Paris. Från studentuppror till en proletär socialistisk revolution, (artikel) av Pierre Frank.

Maj -68, en generalrepetition, (bok) av D Bensaid och H Weber. En ingående redogörelse för maj-68 i Frankrike. Som ledande medlemmar i en av "vänstergrupperna" hade författarna en ledande roll i själva händelserna och unika inblickar i skeendet. Den politiskt mest djupgående redogörelsen för majrevolten och dess för- och efterspel som finns på svenska

Franska revolutionen maj-juni 1968. (bok) En dokumentation. Bygger mycket på intervjuer, men återger även material från massmedia, flygblad, sådant som skrev på husväggarna m m.

Frankrike -68 - Kampen fortsätter. (bok) Dokumentsamling, med många flygblad, uttalanden, tal m m. Presenteras i kronologisk ordning.

Paris, maj 1968. Ögonvittnesskildring utgiven av den brittiska anarkistiska organisationen Solidarity i maj 1968.

Från ungdomsuppror till generalstrejk - maj -68, (artikel) av Anders Hagström. Innehåller även ett tillägg som tar upp utvecklingen i Frankrike fram till idag (mars 2008).

Den stora resningen i Frankrike, (artikel) av Sigyn Meder. Ur Marxistiskt Forum 3-68, organ för det maoistiska KFml.

Om maj -68 i Frankrike. Artiklar om majupproret i Frankrike ur Clarté årgång 1968.

Revolution! Frankrike 1968. En bok skriven av två engelska journalister som fanns på plats i Paris under hela förloppet. Boken ger en levande redogörelse för det som hände.

Om maj -68 och efteråt, ur tidskriften Kommentar. En längre artikel om det franska kommunistpartiets roll, samt flera artiklar som rör tiden efter maj -68, bl a repressionen mot vänstern.

Vart har all vrede tagit vägen?, av Tariq Ali. Blickar (2008) tillbaka på året 1968, då en vänstervåg svepte över nästan hela världen.

Maj-68 50 år efteråt – maj 2018. Artiklar fån svensk vänsterpress.