Jasper Copping

Boken. All the Countries We've Ever Invaded

Förut visste varje elev, att när det brittiska imperiet stod på höjden av sin makt, var nästintill en fjärdedel av skolatlasen ljusröd, vilket var liktydigt med hur omfattande det brittiska styret var i världen. Men detta ofta upprepade faktum har på ett mycket märkvärdigt sätt underskattat det världsvida inflytande som Storbritannien de facto har haft genom århundradena.

Stuart Laycock. All the Countries We've Ever Invaded. And the Few We Never Got Round To. Stroud: The History Press, 2012. -192 sid.

En ny studie klarlägger att britterna vid olika tillfällen har invaderat nästintill 90 procent av världens länder. Analysen av närmare 200 länder som funnits i världen visar att endast 22 av den aldrig utsattes för en brittisk invasion. Bland dessa länder finns så fjärran länder som Guatemala, Tadzjikistan och Marshallöarna men även närbelägna länder som Luxemburg. Allt står att läsa i boken All the Countries We've Ever Invaded.

Författaren Stuart Laycock har gått igenom varje land på jordklotet och sökt i deras historia ifall de vid något tillfälle har blivit utsatta för en brittisk invasion. Det är endast en liten del av de undersökta länderna, som invaderats, som har utgjort en del av imperiet. Icke-imperieländerna har utsatts för brittiskt intrång på sina territorier – hur än tillfälligt – endera genom ett direkt våld eller hot om våld när det gällt fördragskrav eller fordran på pengar.

Många länder såsom Costa Rica, Ecuador och El Salvador, vilka en gång tillhörde det spanska imperiet och som kan tyckas ha haft lite att göra med Storbritannien finns på listan eftersom de vid upprepade räder utsattes av de statsunderstödda brittiska sjörövarna. Här några exempel.

Kuba där en styrka under amiral Edward Vernon landsteg i Guantanamoviken 1741. Viken namnändrades till Cumberlandviken men styrkan tvingades att retirera inför en lokal styrka och pga av att sjukdomar spred sig bland det brittiska manskapet. Tjugo år senare föll Havanna och en stor del av ön i händerna på britterna efter ett blodigt anfall, bara för att därefter ges tillbaka till Spanien 1763, tillsammans med Filippinerna en annan brittiskt besittning, i utbyte mot Florida och Menorcaön.

Island invaderades 1940 av britterna efter det att det neutrala landet vägrade att ansluta sig till kriget på de allierades sida. Invasionsstyrkan bestående av 745 man möttes med en kraftfull protest från den isländska regeringen men inget väpnat motstånd.

Vietnam har utsatts för upprepade brittiska plundringståg ända sen 1600-talet. Det senaste – från 1945 till 1946 – var ett brittiskt fälttåg mot kommunisterna för att ta kontroll över landet. En historia som har försvunnit i glömskan, efter de senare franska och därefter amerikanska erövringarna.

Listan på de brittiska anfallen är den första som har sammanställts. Stuart Laycock tog itu med efterforskningen, efter det att hans 11-åriga son hade frågat honom om hur många länder som Storbritannien hade invaderat.

Efter närapå två års forskning blev han chockad över vad han hade funnit. “Jag blev förstummad när jag såg det totala antalet. Jag hade för mig att jag hade en någorlunda god allmänkunskap. Men det visade sig att det fanns saker som jag inte hade reflekterat över, när de hade inträffat. Det chockade mig.” “Andra länder kunde skriva liknande böcker – fast de vore tunnare - jag tror inte att nån kunde överträffa oss även om amerikanerna, som kom igång långt senare, har arbetat hårt under 1900-talet för att komma ikapp oss”. Den enda nation som har uppnått något som närmar sig det brittiska resultatet är Frankrike, som innehar det olyckligsaliga rekordet att de är nära inpå det brittiska invasionsantalet. “Jag inser att många kan vilja ifrågasätta mina kriterier, men listans avsikt är att få igång en debatt” tillägger Laycock.

Han tror också att det faktiska antalet kan vara högre och han uppmanar folk att ta kontakt och lämna bevis för ytterligare brittiska invasioner. I till exempel Mongoliet, som är en av de länder som inte har invaderats, säger han, att det är mycket möjligt att det har skett en brittisk invasion men att han inte har kunnat hitta något direkt bevis härför. Landet kan mycket väl ha invaderats i samband med tumultet som följde på den ryska revolutionen 1917, då Storbritannien tillsammans med andra länder intervenerade i Ryssland. Han fann bevis för en brittisk militäraktion som pågick omkring 80 km från den mongoliska gränsen men kunde inte hitta bevis för att den kom närmare.

Listan på länder utgörs av dagens länder, dvs med gränserna och namnen av idag. Många av gränserna var, när invasionerna skedde, naturligtvis helt andra då. Undersökningen berör dagens 192 till Förenta nationerna anslutna länder men även stater som Vatikanstaten och Kosovo, vilka inte är FN medlemmar, men väl erkända som självständiga stater av Storbritannien.

Den tidigaste invasionen, som de brittiska öarna har företagit sig, var infallet i Gallien – dagens Frankrike – som skedde i slutet på 100-talet. Clodius Albinus ledde en armé, som antas inbegrep många britter, över kanalen i ett försök att erövra den galliska imperietronen. Styrkan slogs tillbaka år 197 vid Lyon.

Stuart Laycock säger till slut. “Så sett är det för oss britter uppseendeväckande och mycket förödmjukande att detta ingår i vår historia. Vi har en historia, med delar av vilka, vi inte är så stolta över. Boken är inte avsedd att vara något moraliskt fördömmande av vår historia eller vårt imperium. Den är tänkt som en lättfattlig förströelse

Detta är länderna som aldrig har invaderats av Storbritannien: Andorra, Bolivia, Burundi, Centralafrikanska republiken, Guatemala, Elfenbenskusten, Kirgizistan, Liechtenstein, Luxemburg, Mali, Marshallöarna, Monaco, Mongoliet, Paraguay, Republiken Kongo, São Tomé och Príncipe, Sverige, Tadzjikistan, Tchad, Uzbekistan, Vatikanstaten, Vitryssland

The Telegraph (London) 4 november 2012. Översättning Per-Erik Wentus