Florian Osuch

Boken Politische Streiks im Europa der Krise.

Om politiska strejker

De fackliga landsorganisationerna i Europa har de senaste fyra åren vid mer än 30 gångar utlyst landsomfattande politiska generalstrejker. Det är denna “kraftiga ökning av politiska generalstrejker sen 2008”, som författarna i antologin redogör för.

Alexander Gallas, Jörg Nowak, Florian Wilde (red). Politische Streiks im Europa der Krise [Politiska strejker i krisens Europa]. Hamburg: VSA-Verlag, 2012. -240 sid.

Det är länder som Grekland följt av Italien, Frankrike, Belgien och Spanien som enligt statistiken toppas strejklistan. Författarna säger att det är dessa länders delvis mycket dramatiska ekonomiska situation som ligger bakom strejkerna, men även att det också är de förändrade villkoren på företagen som har förorsakat den växande beredskapen till uppror. Redaktören Florian Wilde säger att det är utlokaliseringarna, stressade arbetsvillkor, ökad arbetslöshet och kringflyttandet av produktionen som allteftersom har försvårat sedvanliga fackliga åtgärder, vilket syns i de minskade branschvisa strejkerna.

Antologin innehåller sammanlagt 17 olika bidrag. Det är vetenskapliga artiklar, personliga berättelser liksom intervjuer. Boken är indelad i tre kapitel vilka behandlar de politiska strejkerna och sociala protesterna i Europa, deras praktiska erfarenheterna internationellt sett och de politiska strejkerna och facken i Tyskland.

I det första kapitlet presenteras en omfattande jämförande studie av arbetarkampen i Storbritannien och Frankrike. Isynnerhet analysen över generalstrejkerna i Västeuropa mellan åren 1980 0ch 2011 bör bli en väckarklocka för fack och vänsterpartier. För det har inte funnits någon “egentlig beredskap” trots allehanda medlemsaktiviteter m.m. inför den nya tiden, liknande den vad partier som Rifondazione i Italien, KKE i Grekland eller Förenade vänstern i Spanien har stått för. I det andra kapitlet kommer fack i Balgien, Storbritannien, Spanien, Österrike, Frankrike, Portugal, Grekland och Baskien till tals.

I det tredje kapitlet yttrar sig tidigare som nuvarande fackliga ledare i Tyskland. Det är bl.a. Veit Wilhelmy från IG Bau som säger “politiska strejker måste till”. Juristen och den tidigare ordföranden för IG Medien Detlef Hensche tar upp juridiska frågor med anledning av följderna för de politiskt strejkande i Tyskland den senaste tiden [1]. Klaus Ernst från IG Metall och f.d. ordförande för vänsterpartiet Die Linke säger att arbetsnedläggelser av politiska skäl är ett “legitim medel”. Han pläderar för ett närmare samarbete mellan Die Linke och de utomparlamentariska krafterna. För det är “endast med verkliga rörelser på gatorna som något kan åstadkommas”.

Not:

[1] Politiska strejker är enligt lag inte tillåtna i Tyskland.

Junge Welt. (Berlin) 28 maj 2013. Översättning och noter Per-Erik Wentus.