Böcker SKP/Vpk/(v)

Böcker som behandlar SKP/Vpk/(v)

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (artikeln om VPK är skriven av Sven E Olsson).

Det är dags att välja sida - Kommunisterna & Tjeckoslovakien. En dokumentsamling och ett debattinlägg om Pragvåren och dess efterspel, publicerad 1977. Boken riktar sig främst till författarens (Åke Eriksson) "kamrater i VPK". Verkligen läsvärd.

Vänsterns väg, av C H Hermansson. En klassisk debattbok från 1965, där den svenske kommunistledaren försöker anknyta till "den nya vänstern" som växte fram i början av 1960-talet.

I hemligt uppdrag. Del 2 av Kilboms memoarer. Behandlar den händelsrika perioden 1915-1924, med världskrig, splittring av socialdemokratin, bildandet av kommunistpartiet, Komintern m m.

Kommunismen i Sverige, av Per Meurling. Efter sin brytning med kommunistpartiet gjorde Meurling en svidande vidräkning med sitt tidigare parti och dess företrädare.

Sveriges Kommunistiska Parti och 2:a världskrigets första år, av Yvonne Hirdman.Utdrag ur boken "Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945" som handlar om svenska KP under 2:a världskriget. 

Sverges Kommunistiska Parti och 2:a världskriget 1941-45. Utdrag ur Yvonne Hirdman, Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945.

Utan heder, av C H Hermansson, Ö Appelkvist, G Greider, M P Boethius m fl. Debattbok om brott begångna i kommunismens namn. Tar även upp frågor som historieförfalskning, fascism, demokrati m m.

I kamp för socialismen, av Nils J Berg. Kortfattad framställning av det svenska kommunistiska partiets historia. Utgiven av Arbetarkultur (Vänsterpartiets förlag) 1981.

Från Höglund till Hermansson, av Åke Sparring. Om revisionismen i Sveriges kommunistiska parti (boken från 1967). Författaren är statsvetare.

Den kommunistiska rörelsen i Sverige under och efter Andra världskriget (2020). Ett försök från Sveriges Kommunistiska Parti att teckna det svenska kommunistpartiets historia. Kompletterat med kommentarer och lästips som belyser olika historiska stridsfrågor.