Välfärdsfrågor

Om välfärd - sjukvård, mm.

Det stora projektet att privatisera Sverige, av Peter Lodenius. Svensk välfärdspolitik sett från ett finländskt perspektiv.


Om COVID-19-krisen

Coronavirus – Apokalypsen?, av Phil Hearse. Artikel från den brittiska webbplatsen Socialist Resistance om corona-pandemin 2020. Behandlar främst Storbritannien, men det finns tydliga paralleller till Sverige. Tidigare publicerad i Internationalen.

Coronaviruskrisen är politisk, av Grace Blakeley. Artikel ur Jacobin som argumenterar att vänstern inte kan undvika att "politisera" coronaviruskrisen. Gör en jämförelse med finanskrisen 2008.

Vänsterpress om Corona-epidemin – mars 2020. Spridningen av Corona-viruset har på några veckor lett till världsomfattande kris som tar sig uttryck på många olika sätt.

Vänsterpress om Corona-epidemin – 20 mars 2020. Marxistarkivet fortsätter att bevaka Corona-krisen utifrån olika infallsvinklar.

Internationell press om Corona – mars 2020. Det finns mycket att säga om Corona-pandemin, dess orsaker och utveckling, sjukvårdens brister m m. Detta är en artikelsamling från internationell press som belyser problemen utifrån olika vinklingar.

Vänsterpress om Corona-epidemin – slutet av mars 2020. Värst drabbade är Italien och Spanien, men även delar av USA (särskilt New York) uppvisar en mycket oroande utveckling. Och i Sverige blir bristen på adekvat sjukvårdsutrustning alltmer problematisk.

Underkategorier