MLK

MLK var en maoistisk organisation, som hade sitt ursprung i vänsterns ungdomsförbund.

Om den antifackliga lagstiftningen (För MLK var en fackliga politiken mycket viktig. Denna broschyr är ett uttryck för detta.)

SAP, KFml(r) och kampen om fackföreningarna. Artikel om (r)-arnas fackliga politik ur Kommunistisk tidskrift 2/73.

Set Persson-skrift (Set Persson var något av en galjonsfigur för MLK. Man döpte sina bokhandlar efter honom och skrev en speciell broschyr (denna) till hans minne. )

Debatt om Övergångsprogrammet.

Om MLK-oppositionen.

Dokument: Debatt om strategi och taktik.

Dokument: Debatt om Kinas utrikespolitik.

Dokument: SKP och arbetsplatserna 1929-35. Artiklar ur Kommunistisk Tidskrift, det svenska kommunistpartiets (SKP) teoretiska tidskrift. Utgivna av MLK.