Artiklar om SKP/Vpk/(v)

Olika texter om SKP/Vpk/(v)

Zenit om SKP/VPK – en artikelsamling.

Inledning till Revolutionen i Sverige 1917-1924, av Håkan Arvidsson.

Sverges Kommunistiska Ungdomsförbunds organisation 1921 – 1928, av Tom Glans. Ungdomsförbundet spelade en viktig roll under det första årtiondet efter det kommunistiska partiets bildande.

Krisen, arbetslösheten och det kommunistiska genombrottet i Grov 36, av Lars Olofsson. Varför och hur lyckades så kommunistpartiets fackliga arbete så bra i Grov 36 på 1930-talet.

SKP och den svenska spanienrörelsen, av Claes-Göran Jönsson.

Svenska Frontkämpar i Spanien. Den Internationella Brigadens tappra hjältar. SKP-broschyr från 1937 (inskannad i originalformat utan bearbetning).

Sverges utrikespolitik, av Hilding Hagberg. Broschyr utgiven av svenska KP 1938, dvs under den s k folkfrontsperioden.

Clarté och Molotov-Ribbentrop-pakten. Pakten mellan Nazi-tyskland och Sovjet hösten 1939 var ett hårt slag för Clarté. 

De svenska kommunisterna och vinterkriget, av Alf Johansson. Under kriget mellan Sovjet och Finland hamnade de svenska kommunisterna i en mycket besvärlig situation. 

Bättre kan ni, Flamman!, av Anders Hagström.

När SKP skulle förbjudas, av Jonas Sjöstedt. Om försöken att förbjuda det svenska kommunistpartiet efter 2:a världskrigets utbrott. 

Den glömda terrorismen - Morden på svenska kommunister, av Håkan Blomqvist. Om attentatet mot Norrskensflamman i mars 1940.

Upplösningen av Komintern – ur Moskvas och de svenska kommunisternas synvinkel, av M Fahlgren (red). Den 22 maj 1943 meddelades - formellt som ett förslag - att Kommunistiska internationalen skulle upplösas. Drygt 2 veckor senare upphörde Komintern att existera.

Om vägar att bryta det ekonomiska fåtalsväldet – med särskild tonvikt på strukturreformer. Artikel från 1967, där partiledaren CH Hermansson diskuterar strategin med s k "socialistiska strukturreformer" som ett sätt att bryta kapitalets välde.

Därför röstar Per Meurling med S: Hermansson håller inte. F d SKP-medlemmen kritiserar VPK och uppmanar till röstning på SAP vid 1968 års riksdagsval.

VPK-kongressen (1969): Modernisterna vid skiljevägen, av Göran Therborn. Om en viktig VPK-kongress.

Chefideologen i Flamman (1972), av Per-Olof Zennström.Zennström, mångårig kulturskribent och skriftställare i SKP/VPK-pressen, särskilt Ny Dag, kritiserar Moskvakommunisten Karl Staf.

En stalinists memoarer, av Anders Hagström. Recension av Karl Stafs Den röda lågan: en dödsdömd antinazists memoarer.

Intervju med CH Hermansson från 1977, ur Zenit. Intressant intervju där den förre VpK-ordföranden CH Hermansson redgör för sin syn på utvecklingen av VpK sedan 50-talet. Bl a tar han upp de konsekvenser som SUKP:s 20:e partikongress, med Chrusjtjovs "hemliga tal", fick för det svenska kommunistpartiet.

Om APK-utbrytningen, två artiklar ur VPK:s teoretiska tidskrift Socialistisk debatt.

Om Tjeckoslovakien i "Marx-Lenins anda", av Hilding Hagberg m fl. VPK tog kraftigt avstånd från invasionen av Tjeckoslovakien hösten -68. Detta gillades inte av partiets Moskvatrogna falang...

VPK - från arbetarparti till...? En första granskning av ett parti i omvandling. Om förändringarna av VPK:s klassmässiga sammansättning under 70- och 80-talen.

Från SKP till Vänsterpartiet, av Anders Hagström. Om vänsterpartiets historia 1929-1990.

KOMMUNIST om SKP/Vpk. En historik och analys av det svenska kommunistpartiets historia publicerad i tidskriften Kommunist.

Kommunismen i Sörmland, av Lars Gogman. Kommunisternas historia i Södermanland. Både de Moskvatrogna kommunisterna och 30-talets "kilbomar" tas upp.

Vänsterpartiet och Socialistiska Partiet – en kritisk jämförelse, av Håkan Blomqvist. Broschyr från 1991.

Vänsterpress om Vänsterpartiets 39:e kongress (i januari 2012). Kritiska synpunkter på V:s politiska vägval.

Affären Markus Allard – Vänsterpartiet, Ung vänster och Revolutionära Fronten. Artikelsamling.

Tidskriften Fjärde Internationalen om Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Artiklar från perioden 1976-1994 om olika aspekter av VPK (och senare V).

Vänsterpartiet, tidningen Revolution och SP. Hur ser egentligen V-ledningen på partidemokrati? Är den beredd på att ge svängrum åt avvikande uppfattningar eller vill den ha monopol på politiken? Svaret på den frågan har vittgående konsekvenser.

Debatten om V, Revolution och SP rullar vidare. Tidningsföreningen Revolutions anhängare hotas av uteslutning, medan SP bjuds med armbågen att gå med i V. Och i båda fallen inställer sig frågan: Hur ser egentligen V på intern partidemokrati?

Vänsterpartiet, Revolution och tendensfrihet. Artikelsamling om en aktuell debatt.

Debatt: Vänsterpartiet och tendensfrihet. Inför V:s partikongress 2016 framfördes förslag på att i partiets stadgar införa rätt för grupper av medlemmar att framföra politiska åsikter för att utveckla och ev. förändra partiets politik.

Vänsterpress om Vänsterpartiets 41:a kongress (maj 2016).

Vänsterpartiet 100 år - en artikelsamling. Om Vänsterpartiets historia, arv och framtid.

Hundra år av gemenskap – men med vem?, av Kjell Östberg. En diskussion om V:s historia med anledning av att Ung vänster 2005 gav ut en bok med artiklar som handlar om detta.

Vänsterpress: Vart går V? – början av juni 2021. V signalerar att man vill ingå i en regering tillsammans med socialdemokraterna och Centern. Är det verkligen vettigt?

Vänsterpartiet och regeringsfrågan – Debatt i Flamman. Under våren fördes en debatt om hur V borde agera när det gällde regeringsfrågan. Debatten fördes huvudsaklingn i Flamman, men frågan disktuerades även i andra sammanhang.

Vänsterpress om Vänsterpartiet – september 2021. V:s motstånd mot marknadshyror bidrog till att partiet snabbt växte i opinionen. Men nu stundar nya prövningar. Hur tänker V ta itu med dem?