Sverige under 2:a världskriget

Texter som behandlar svenska socialisters agerande under Andra världskriget

Intervju med Yngve Bergendorff, internerad i Storsien. Om det svenska "Arbetskompaniet" där radikala svenskar internerades under åren 1939-43.

Sveriges Kommunistiska Parti och 2:a världskrigets första år, av Yvonne Hirdman.Utdrag ur boken "Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945" som handlar om svenska KP under 2:a världskriget.

Sverges Kommunistiska Parti och 2:a världskriget 1941-45. Utdrag ur Yvonne Hirdman, Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945. 

Kommunisterna och Andra världskriget 1939-40. Artiklar, tal och dokument publicerade av det svenska kommunistpartiet (främst i dagstidningen Ny Dag).

Arbetskompaniet Storsien - en bok om politisk internering 1939-43, av Kieri, Sundström, Åren 1939-43 fanns i Sverige arbetsläger (koncentrationsläger), där kommunister och andra politiskt radikala internerades. Denna bok handlar om det största, första och mest kända av dessa.

Clarté och Molotov-Ribbentrop-pakten. Pakten mellan Nazi-tyskland och Sovjet hösten 1939 var ett hårt slag för Clarté.

En gammal stalinist och Andra väldskriget. En kommenterad intervju med mao-stalinisten Nils Holmberg.

Varför krig? Kampen om kolonierna som råvarukällor och avsättningsmarknad. Skrift från Socialistiska Partiet ("kilbommarna") publicerad 1937. Förklarar partiets linje inför det annalkande världskriget.

Svenska kommunister om Andra världskriget 1939-41. Andra världskriget i backspegeln - sett från olika vinklar och politiska utgångspunkter.

Den glömda terrorismen - Morden på svenska kommunister, av Håkan Blomqvist. Om attentatet mot Norrskensflamman i mars 1940.

Sverige i fara, av Sven Linderot. Tal från januari 1939, dvs drygt ett halvår före Molotov/Ribbentrop-pakten och Andra världskrigets utbrott.

Kampen för folkets frihet och Sverges oavhängighet. Tal av Sven Linderot vid kommunistpartiets kongress i april 1939 - mindre än 5 månader innan undertecknandet av Molotov-Ribbentroppakten och 2:a världskrigets utbrott.

I kamp för fred och frihet, av Sven Linderot.  Ett tal (referat) från och 2 resolutioner från SKP-konferens i februari 1941, dvs innan det tyska angreppet på Sovjet.

Sven Linderot och 2:a världskriget 1941-45 – en artikelsamling. Artiklar och tal från åren 1941-45 av svenska kommunistpartiets dåvarande ordförande.

De svenska kommunisterna och vinterkriget, av Alf Johansson. Under kriget mellan Sovjet och Finland hamnade de svenska kommunisterna i en mycket besvärlig situation.

Underkategorier