Svenska revolutionen 1917-1918

Svenska revolutionen 1917-1918

Socialdemokratiska vänsterpartiets allmänna grundsatser. Antagna vid Sverges socialdemokratiska vänsterpartis första kongress i maj 1917.

Svenska revolutionen 1917-1918, av Sigurd Klockare. Denna bok, som kom ut 1967. dvs 50 år efter 1917, är en närmast "klassisk" redogörelse för händelserna då Sverige befann sig på revolutionens rand.

Inledning till Revolutionen i Sverige 1917-1924, av Håkan Arvidsson.

Hungerskjöld och potatiskriget, av Mats Parner. Om Sverige revolutionsåret 1917.

Tidningen Offensiv om Sverige våren 1917. Artikelsamling om klasstriderna under våren 1917.

Den svenska revolutionen 1917-18, av Anders Hagström. Om partisplittringen av socialdemokratin, hungerprotesterna m m.