RMF/KAF/SP

Texter om/av Fjärde Internationalens svenska sektion, Socialistiska Partiet och dess föregångare.

INTERNATIONALEN, nr 1. Utdrag ur det första numret av den trotskistiska tidningen Internationalen (från 1949). Bl a med en artikel av Bertil Säfström, som nyligen gick bort. Se minnesartikel nedan.

Hur uppstod den svenska trotskismen?, av Kjell Östberg.

Dokument från den svenska trotskismens barndom. Revolutionär information 4/70.

‘Vi har våra rötter i den svenska jorden’, är en artikel ur Revolutionär information 5/70 som förklarar den trotskistiska organisationen Revolutionära Marxisters inställning till 1970 års svenska riksdagsval. Det innehåller också en kritik av dåvarande KFml:s politik under valet (som kan jämföras med de blivande r-arnas kritik). Se under rubkriken "Kfml(r)", artikeln "Kfml(r):s första år".

Utdrag ur Bolsjevik nr 1. 1970 utträdde Lunda-Clarté ur Clartéförbundet och publicerade en omfattande kritik av KFML/Clartés maoism. KFml & dess biorganisationer var utsatta för en hel del splittringar kring 1970. Den första var den politiskt primitiva rebellrörelsen som snabbt gick under pga internt sammanbrott. Lunda-Clartés brytning var av enhelt annan kaliber teoretiskt-politiskt - den var den första lite större antistalinistiska utsplittringen från den svenska maoismen. Den skulle följas av många fler. Delar av Bolsjevik-gruppen kom senare att gå samman med Revolutionära Marxister.

Bolsjevik nr 2 (1970). Detta 2:a och sista nummer av tidskriften handlar om revolutionär strategi, om den svenska vänstern m m.

Fackligt studie- och arbetsmaterial. Studiematerial från RMF. Behandlar den svenska arbetarrörelsens historia med tyngdpunkten på fackföreningsrörelsen och den fackliga kampen.

Indokinas kamp är vår! Solidaritet till den slutliga segern. Broschyr från 1973 där RMF presenterar sin linje i Indokinafrågan.

Kvinnofrågan - en klassfråga. Broschyr från Revolutionära marxisters Förbund, RMF (troligen 1973).

Artiklar om miljö och kärnkraft i Mullvaden och Internationalen 1971-76. Det var på 1970-talet som miljöfrågor på allvar kom upp på dagordningen. Denna bibliografi visar hur detta återspeglade sig i två vänstertidskrifter vid denna tid.

Debatt om supermaktsteorin, Sovjet och imperialism. FK och RMF debatterar supermaktsteorin och "teorin om de tre världarna" (en maoistisk "teori") och dess konsekvenser.

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (artikeln om RMF/KAF är skriven av Jan Engberg).

Bertil Säfström - 65 år som aktivist i arbetarrörelsen och vänstern. P-O Mattsons minnesruna över en svensk trotskistisk pionjär.

Bertil Säfström - den siste "Bodaforssocialisten". Mats Nilssons minnesruna över en trotskistisk pionjär i Sverge.

Vänsterpartiet och Socialistiska Partiet – en kritisk jämförelse, av Håkan Blomqvist. Broschyr från 1991. 

Internationalen om Röda khmerernas seger våren 1975. Även Socialistiska Partiets föregångare var till en början ute och slirade när det gällde Pol Pots Kampuchea. Dags att vädra ut.

Den socialism vi kämpar för, av Bo Bergman. Denna skrift, som utgavs 1974 av RMF (föregångare till dagens SP), fick mycket positivt mottagande.

“Vilken socialism” – Debatten KAF – SKP i Åsö gymnasium 16 september 1976. En "klassisk" debatt mellan trotskister och maoister inför fullsatt aula i Stockholm. Debatten nedtecknad från bandupptagning,

Leninism vs stalinism - debatt. En debatt om leninismen och stalinismens eventuella släktskap. Debatten fördes 1991 i tidskriften Fjärde Internationalen.

Manne Frisk 1953–2019. En revolutionär klasskämpe har lämnat oss. I hela sitt liv och överallt där Manne befann sig (på fabriksgolvet, i facket och som SP:are i kommunalfullmäktige) verkade han aktivt för sina socialistiska ideal.

Ungsocialisterna 25 år. Liken i garderoben. Detta är en historik över Ungsocialisterna, som bildades 1980 som ett slags ungdomsförbund till dåvarande Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF), senare Socialistiska Partiet (SP).