Kfml(r)

Texter om den mao-stalinistiska organisationen Kfml(r)/Kpml(r)/KP

Dokument från en splittring - KFML, KFMLr. 1970 splittrades det maoistiska KFML och KFMLr (nuvarande Kommunistiska Partiet) bildades. Denna dokumentsamling ger en utförlig redovisning av stridsfrågorna.

KFML(r):s första år, en dokumentsamling om KFml(r) 1970-72.

KFML(r) åren 1972-74: Med sekterismen i högsätet. Dokumentsamling, främst från "r-arnas" teoretiska tidskrift Klasskampen åren 1972-1974.

Söndrade vi stå..., broschyr om Kfml(r):s politik, från 1974.

Tidskriften Fjärde internationalen om Kfml(r), artiklar från åren 73-81.

Kpml(r) och Sovjets historia, ur Offensiv.

SAP, KFml(r) och kampen om fackföreningarna. Artikel om (r)-arnas fackliga politik ur MLK:s Kommunistisk tidskrift 2/73.

"Kfml(r) och facket". SKP-broschyr om KFMLr:s (nuvarande KP) fackliga politik. Skriven av P-Å Lindblom.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren.

Proletären om konflikten mellan Kina/Kampuchea och Vietnam. Artiklar ur "r-arnas" veckotidning under första halvåret 1979.

Marxism eller idealism. "r-arna" (nuvarande KP) var från början maoister, men blev under 70-talet alltmer kritiska mot Kina. Detta kulminerade i början av 1979 då man publicerade en omfattande kritik av Kina.

Om Kpml(r)-s försök till klassanalys av Sverige, artikel ur Zenit.

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (artikeln om Kfml(r)/Kpml(r) är skriven av Lasse Pettersson).

För en revolutionär solidaritet! Om vietnamrörelsens historia. När KFMLr bröt med KFML (1970) splittrades även FNL-rörelsen och r-arna bildade Solidaritetsfronten för Indokinas folk, SFIF, som inte blev särskild långlivad.

Kvinnoförtrycket en produkt av klassamhället, av Eva Wångersjö. Artikel om kvinnofrågan ur "r-arnas" teoretiska tidskrift Klasskampen (1972).

Hur man förbereder en skådeprocess: Socialdemokratin och Enbomaffären. Artikel ur "Klasskampen" om Enbomaffären. Menar att socialdemokratin var främsta tillskyndare av processen.

"r-arna" och homosexualiteten. Dagens KP var tidigare mycket avvisande mot homosexuella. Idag håller man en betydligt lägre profil, men har aldrig ordentligt gjort upp med de ståndpunkter som man torgförde på den tiden.

Sex, auktoritet - och KFML(r). Om r-arnas syn på homosexualitet när det begav sig. 

(r)adikalismen - kommunismens barnsjukdom. Skrift om KFML(r) utgiven av Kommunistisk Ungdom (KU) i Göteborg (1973).

Kfml(r), Lenin och "Vad bör göras?", av M Fahlgren. Om den stalinistiska synen på Lenins partimodell, det socialistiska medvetandet m m.

KPMLr behövs om lögnen ska leva vidare, av P-O Mattsson. Om "r-arnas" (numera Kommunistiska Partiet, KP) försvar av Stalins terror.

Kommunistiska Partiets 40-årsjubileum, av Jens-Hugo Nyberg. Om "r-arna" och deras världsbild.

Förbundet Kommunist om KFml(r). Artikelsamling om "r-arna" (1971-74). De flesta artiklarna är från FK:s teoretiska tidskrift "Kommunist". Även en artikel från r-arnas "Klasskampen" ingår.

Uppgörelsen med Clarté(ml). En dokumentation. Extranummer av Förbundet Kommunists teoretiska tidskrift Kommunist. Handlar om en FK-inspirerad opposition i r-arnas dåvarande (1971) ungdomsförbund.

Klass mot klass – Kommunisternas taktik under 30-talskrisen, av Andersson, Strömkvist, Svensson. Bok utgiven 1971 av KFmlr (nuvarande Kommunistiska Partiet, KP), som särskilt åren 1971-74 betraktade kommunisternas politik 1929-34 som efterföljansvärt exempel.

”R-arna” om fascism och ”socialfascism” - artikelsamling. 1971-1974 förde KFmlr (nu KP) en mycket sekteristisk politik, inspirerad av det stalinistiska Komintern åren 1928-34, då bl a socialdemokratin betraktades som en variant av fascism.

Ju färre desto bättre: KFMLr och solidaritetsarbetet för Indokinas folk. Skrift från DFFG (De Förenade FNL-grupperna) som kritiserar "r-arnas" sekteristiska syn på solidaritetsarbetet med befrielsekampen i Indokina.

Kommunistiska Partiets brytning med maoismen. 1979 bröt "r-arna" officiellt med maoismen. I en artikel från början av 2013 tecknade KP-ordföranden Anders Carlsson denna historia. Den åtföljs här av kritiska kommentarer från ett par maoister.

Snabbvisit hos ”r-arna” – Den unge Peter Birros tur- och returresa till KPMLr (dagens KP). I början av 1983 meddelade den då 16-årige blivande författaren Peter Birro via en insändare att han gillade Stalin och gått med i "r-arna". Men det dröjde bara några veckor innan han ångrade sig.

Tidskriften Proletären om Kina. Om dagens (2011) Kina, dess snabba ekonomiska tillväxt, dess roll i världspolitiken, olika problem som landet står inför m m.

Frank Baude och Kommunistiska Partiet. Våren 2014 meddelade plötsligt Baude att han lämnade Kommunistiska Partiet, som han var en av grundarna av. Orsaken var politiska meningsskiljaktigheter. Detta dokumenteras här bl a med en intervju.

Anders Carlssons försök att ärerädda Stalin, av Per-Olof Mattsson. Recension av boken Resa in i det okända av f d ordföranden i Kommunistiska Partiet, Anders Carlsson.

Resa in i Stalins värld, av Martin Fahlgren. Om Anders Carlssons bok Resa in i det okända. Detta är en kraftigt utvidgad version av den recension som tidigare publicerats i tidskriften Röda Rummet.