FI-dokument

Olika dokument från Fjärde internationalen

Teser för uppbyggandet av Fjärde Internationalen. Dokument från 1937.

Övergångsprogrammet (Fjärde internationalens grundningsdokument, från 1938).

Manifest från Fjärde internationalen om upplösningen av Komintern. Uttalande från juni 1943, efter Kominterns beslut att upplösa sig själv.

Endast segerrika socialistiska revolutioner kan förhindra det tredje världskriget! Resolution antagen vid Fjärde Internationalens internationella konferens 1946.

Sovjetunionen och stalinismen. Resolution antagen vid Fjärde internationalens andra kongress – Paris april 1948.

Östeuropas klasskaraktär. Teser antagna vid Fjärde internationalens tredje kongress – augusti-september 1951.

Den jugoslaviska revolutionen. Resolution antagen vid Fjärde Internationalens tredje kongress augusti-september 1951.

Den tredje kinesiska revolutionen. Resolution antagen av Fjärde Internationalens Internationella Exekutivkommitté i maj 1952 (om den kinesiska revolutionens seger).

Stalinismens uppgång och nedgång, resolution antagen av Fjärde Internationalens 4:e världskongress 1954.

Stalinismens nedgång och fall, resolution antagen av Fjärde Internationalens 5:e Världskongress (1957 ).

Om den kubanska revolutionens natur. Resolution antagen vid Fjärde Internationalens 6:e världskongress 1961.

För en snar återförening av den världstrotskistiska rörelsen. Återföreningskongressens plattform, mars 1963.

Om den sino-sovjetiska konflikten, resolution från Fjärde internationelans 8:e världskongress 1965.

Om Tjeckoslovakien 1968. Flera dokument ingår, bl a en analys av utvecklingen och en kritik av Kubas stöd till invasionen (ett utdrag ur ett Castro-tal ingår också).

Resolution om Latinamerika från 9:e världskongressen (1969)

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Till leninismens försvar - Till Fjärde internationalens försvar. Här försöker E. Germain (= E. Mandel) att försvara majoritetslinjen i debatten ovan.

Resolution om "kulturrevolutionen". Den berömda resolutionen från Fjärde Internationalens 9:e världskongress 1969.

Chile - den kommande konfrontationen. Resolution från Fjärde Internationalens förenade sekretariat i december 1971, dvs nära 2 år innan militärkuppen (september 1973).

Världsrevolutionens nya uppsving. Dokument antaget vid Fjärde Internationalens 10:e Världskongress 1974.

Teser om uppbygget av revolutionära partier i det kapitalistiska Europa. Teser antagna vid Fjärde Internationalens 10:e världskongress 1974.

Eurokommunismen ett nytt stadium i stalinismens kris. Resolution antagen av Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat mars-april 1978.

Arbetardemokratin och kampen för socialismen. Resolutionsförslag från Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat till XI:e världskongressen 1979.

Den sino-indokinesiska krisen. Detta resolutionsförslag från Fjärde Internationalens "förenade sekretariat" från 1979 analyserar konflikten mellan Vietnam och Kina/Kampuchea som kulminerade med krig mellan de inblandade staterna.

"En delar sig i två" - splittring i Internationella kommittén. Deklaration från Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat vid den s k Paritetskommitténs öppna konferens i slutet av 1980, samt en kommentar till dess splittring 1981.

Svart revolt i Sydafrika. Resolution från Fjärde internationalens exekutivkommitté 1986. Under 1980-talet tog kampen mot aphartheid-politiken fart på allvar. Denna kamp, som beskrivs och analyseras i denna skrift, blev segerrik bara några år senare.

Ukraina: folkliga rörelser och imperialismer. Resolution från Fjärde internationalens byrå, från 7 juni 2014.

Inför Fjärde internationalens 17:e kongress 2018. Dokument och debattinlägg inför världskongressen som ska hållas i februari 2018.

Vår planet, våra liv, livet självt, är värt mer än deras profiter! Uttalande från Fjärde internationalens ekologikommission, oktober 2018.

COVID-19-pandemin: låt oss skydda våra liv och inte deras profiter! Uttalande från Fjärde internationalens verkställande byrå, 17 mars 2020.

Nej till Putins invasion av Ukraina! Stöd det ukrainska motståndet! Solidaritet med den ryska oppositionen mot kriget!. Uttalande från Fjärde internationalens byrå, 1 mars 2022.

Upprop och resolutioner om Ukraina-kriget. Ett internationellt upprop, en resolution från Fjärde internationalen och en från spanska Anticapitalistas.