Arbetarbyråkratin

Texter om byråkratifenomenet i arbetarrörelsen

Robert Michels teori om byråkratisering av arbetarorganisationer. Artiklar av och om Robert Michels och hans teori om arbetarbyråkrati.

Byråkratins rötter, av Isaac Deutscher.

Om Lenins partiuppfattning och byråkratiseringen, av Ernest Mandel. Inledning till Paul Le Blancs bok "Lenin och det revolutionära partiet".

Om byråkratin, av Ernest Mandel.

Makt och pengar, av Ernest Mandel. En marxistisk analys och teori om byråkratin.

Fackföreningarna och den parlamentariska byråkratin, av Sune Sunesson. Om den svenska fackföreningsrörelsens byråkratisering (från 1969).