Lambertismen

Lambertismen (Internationella kommittén)

Dokument: Teser för Fjärde Internationalens återuppbyggnad.

Dokument: "En delar sig i två" - splittring i Internationella kommittén. Deklaration från Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat vid den s k Paritetskommitténs öppna konferens i slutet av 1980, samt en kommentar till dess splittring 1981.

"Lambertismen" i dokument. Dokument från den "Internationella Kommittén för Fjärde Internationalens återuppbyggnad" (från åren 1993-99).

Lambertism i kris. Lambertismen är en trotskistisk riktning med centrum i Frankrike. Den har under det senaste årtiondet genomgått en djup kris som hotar hela dess existens. Två artiklar om denna märkliga strömning.

Pierre Broué (1926-2005) - En stor historikers liv och verk, av Vincent Présumey. En kortfattad politisk biografi över den franske marxistiske historikern.