Eurokommunismen

Texter om eurokommunismen

Togliattis memorandum. Togliattis politiska "testamente" från 1964. Ett viktigt dokument för framväxten av "eurokommunismen". 

Västeuropas kommunistpartier. Intervju med Perry Anderson från 1976.

Eurokommunism, av Ernest Mandel. Artikel från 1977.

G Roberts (från brittiska KP) & R Blackburn: debatterar ”Trotskijs bidrag till marxismen”. När debatten fördes 1977 var Roberts ledande i brittiska KP. Numera är han historiker med Stalins Sovjet som specialitet. I en nyskriven inledning presenteras debattörerna.

Staten och övergången till socialismen. Intervju med Nicos Poulantzas från 1978 gjord av Henri Weber (publicerad i tidskriften Zenit).

Eurokommunismen ett nytt stadium i stalinismens kris. Resolution antagen av Fjärde Internationalens 1978.

Eurokommunism, socialism och demokrati, av Henri Weber. Artikel från 1981.

Europas kommunistpartier, av E Mandel. Bok från 1982.

Eurokommunism och socialism, av Fernando Claudin. En stor del av dagens vänster har vuxit fram ur eller inspirerats av eurokommunismen, såsom Vänsterpartiet, grekiska Syriza, tyska Die Linke och i viss mån även Podemos i Spanien.

Eurokommunismen och populismen, av Ellen Meiksins Wood. Den marxistiska historikern Meiksins Wood diskuterar vänsterpopulismens stora inflytande på den s k eurokommunismen.