FI-historia

Texter om Fjärde internationalens historia

Trotskismen, av Jean-Jacques Marie. (Denna bok är en kortfattad historik över den trotskistiska rörelsen under 1900-talet (fram till c.a 1970).Författaren tillhör den trotskistiska strömning som brukar kallas för lambertister, efter dess mest kändeföreträdare, fransmannen Pierre Lambert. Lambertister brukar betraktas som dogmatiska och sekteristiska.Den lambertistiska ståndpunkten blir dock tydlig först i det sista kapitlet, dvs innan dess är historiken inte särskilt kontroversiell.)

Fjärde Internationalen, ett bidrag till den trotskistiska rörelsens historia, av Pierre Frank.

Den långa marschen – Fjärde Internationalens historia, av Kenth-Åke Andersson.

Fjärde Internationalen 40 år, av Ernest Mandel. Ur FI 1/79.

Orsakerna till Fjärde internationalens grundande, av E Mandel. Ur FI 1/89.

Den svåra vägen till Fjärde Internationalen, av George Breitman. Ur FI 4/88.

Debatt om Fjärde Internationalens grundande, mellan Getty och Twiss. Ur FI 4/88.

Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38), av Daniel Bensaid. Artikel som behandlar de olika taktiker som diskuterades inom den internationella vänsteroppositionen ("trotskismen") före och efter Fjärde internationalens bildande. Ur FI 4/88.

Chen Duxiu och Fjärde internationalen, av Pierre Broué.

Karibiens dolda pärla - trotskismen på Kuba, av Gary Tennant. En omfattande historik och analys av den kubanska trotskismens historia.

Ett samtal med Gilles Viali. Ett intervju-samtal med den franske "pablisten" Gilles Viali, en revolutionär av ett slag som inte är särskilt känd i Sverige.

Vänsteroppositionen tio år: Dess historia och principer, av Max Shachtman. En "klassisk" skrift (från 1933), författad av en av den amerikanska trotskismens grundare.

De franska trotskisterna. Ett kapitel ur Cliffs Trotskij-biografi om trotskisternas "entristiska" politik i mitten av 1930-talet.

Trotskismen i Polen fram till 1945, av Ludwik Hass. En äldre polsk trotskist redogör för den polska trotskismens historia fram till världskrigets slut.

Trotskismen i Grekland.

Stalinism och trotskism i Grekland.

Trotskism och stalinism i Indokina, av Stig Eriksson.

Historien om Vietnams trotskister. Laurence Coates recenserar "Revolutionaries They Could Not Break ...", en bok skriven av vietnamesen av Ngo Van. Artikeln redogör ganska utförligt för den vietnamesiska trotskismem.

La Lutte och de vietnamesiska trotskisterna, av Daniel Hémery. I mitten av 1930-talet utvecklades i Vietnam ett unikt och mycket framgångsrikt samarbete mellan stalinister och trotskister. Vilken politik fördes? Vad uppnåddes och varför upphörde samarbetet?

Revolutionärerna i Kinas städer, av Gregor Benton. Den kinesiska trotskismens historia. Författaren är en av de främsta experterna på det moderna Kinas historia.