Vänsterpopulism

Texter som behandlar den s.k vänsterpopulismen

Den europeiska vänsterpopulismen – exemplet Podemos (artikelsamling). Spanska Podemos och grekiska Syriza har medfört att en frågor kommit att ställas på sin spets för vänstern. Vad utmärker dessa organisationer, vad står de för, vad vill de åstadkomma?

Ernesto Laclau, Podemos inspirationskälla, av Razmig Keucheyan och Renaud Lambert. Den argentinske "postmarxisten" Laclau är den främste teoretikern bakom den moderna "vänsterpopulismen" som spelat en viktig roll för delar av den moderna vänstern.

Den socialistiska strategin: vadan och varthän?, av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Argentinaren Laclau är den moderna vänsterpopulismens främste teoretiker, som bl a inspirerat spanska Podemos. Här redogör han själv och hans medarbetare för sina idéer.

Eurokommunismen och populismen, av Ellen Meiksins Wood. Den marxistiska historikern Meiksins Wood diskuterar vänsterpopulismens stora inflytande på den s k eurokommunismen.

Övergivandet av klassbegreppet. En ny ”sann” socialsm, av Ellen Meiksins Wood. En uppgörelse med "postmarxism" och vänsterpopulism (särskilt i Ernesto Laclaus tappning) som fungerat som inspirationskälla för spanska Podemos, grekiska Syriza m fl vänsterrörelser.

Kan det finnas en vänsterpopulism?, av Jacob Hamburger. Artikel ur Jacobin Magazine, mars 2018. Efter högerpopulismens framgångar börjar en del inom vänstern fundera på om vänsterpopulism kan vara en väg framåt. Hamburger är tveksam.

Vi satsade allt på vänsterpopulismen – och förlorade, av Anton Jäger. Artikel från Jacobin, hösten 2019, om de vänsterpopulistiska rörelser som växte fram i Europa på 2010-talet. Varför? Och hur gick det?

Att förstå populismen, av Anton Jäger och Arthur Borriello. Högerpopulismen har haft vind i seglen under de senaste decennierna, men även i en hel del vänsterorganisationer har populistiska idéer fått fäste. Artikel ur Catalyst, vinter 2020.

Vänsterpress om Göran Greiders och Åsa Lindeborgs Populistiska manifestet. I sin debattbok försöker Greider/Lindeborg utveckla en framgångsstrategi för den svenska vänstern. Deras recept heter "vänsterpopulism". Hur har de lyckats?