Reformismen

Texter om den reformistiska delen av arbetarrörelsen

Arbetararistokrati och reformism, av Gunnar Olofsson. Tre artiklar ur tidskriften Arkiv.

Orsaker till reformismens genombrott i svensk socialdemokrati, av Seppo Hentilä. Med kommentar från Bernt Schiller.

Karl Kautsky, Vägen till makt och den tyska socialdemokratin 1909: Bakgrund och polemik, av Georg Fuelberth.

Socialdemokratin och arbetarklassen. Om reformismens grundvalar, av Johansson, Nilsson, Olofsson. Artikel från tidskriften Zenit (från 1975) om socialdemokratins historiskt sett starka och långvariga inflytande i arbetarklassen och dess orsaker.

Den socialdemokratiska reformismens natur - Opportunismens materiella grunder, av Ernest Mandel. Artikel från 1993, som handlar om utvecklingen av socialdemokratin. Ett utdrag av artikeln finns även publicerat i tidskriften Röda Rummet nr 1/2013.

Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter, av Eduard Bernstein. Bernsteins klassiska kritik av marxismen. Revisionismens viktigaste verk.

Socialdemokrati och socialism. Kritik av Bernsteins attack på marxismen, av Karl Kautsky.  E Bernsteins attack mot marxismens grunder i boken Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter utsätts för skarp kritik. Kautskys försvar av marxismen hade stor betydelse.

Sociala reformer eller revolution?, av RosaLuxemburg. En kritik av Bernsteins bok ovan.

Den socialdemokratiska modellen ifrågasätts, av Philippe Marlière. Artikel ingående i Tidsignal nr 10.

Arbetarrörelsens kris. Mellan reformism och marknadsliberalism, av Ingemar E L Göransson. Socialdemokratins anpassning till nyliberala idéer har bl a undergrävt välfärdsstaten, vilket kraftigt bidragit till arbetarrörelsens nedgång. Vad beror denna utveckling på och hur kan man vända den?

En europeisk socialdemokrati i kris, av Kjell Östberg. Artikeln är från 2016.