Diskussion/FI

Texter där olika aspekter av Fjärde interntionalens politik ifrågasätts/diskuteras.

Har marxismen någon framtid?, av Scott Meikle. Om begreppet "degenererad arbetarstat" och en kritik av FI:s och framförallt E Mandels syn på det.

Utträdesbrev från Fjärde internationalen, Natalja Sedova Trotskij. 1951 lämnade Trotskijs hustru Fjärde internationalen på grund av att hon inte längre ansåg att Sovjetunionen och länderna i Östeuropa kunde kallas "arbetarstater". Vi publicerar hennes brev, inte för att det gör någon djupare analys av denna diskussion, utan av historiskt intresse.

De franska trotskisterna. Ett kapitel ur Cliffs Trotskij-biografi om trotskisternas "entristiska" politik i mitten av 1930-talet.

Kampen för Fjärde internationalen 1932-1935. Trotskij och revolutionär enhet, av Dave Stockton. Om bl a Vänsteroppositionen i Tyskland och Frankrike (behandlar bl a "entrismen").