Syndikalism/anarkism

Texter om syndikalism och anarkism

Anarkismen & sabotaget — en granskning, av Per-Erik Wentus.

Anarkismen i Spanien, av George Woodcock. Utdrag ur Woodcocks klassiska bok Anarkismen, vars första upplaga kom ut på engelska 1962.

Majstriderna i Barcelona. Skrift (från 1937) där de spanska anarkosyndikalisterna (SAC) ger sin version av händelserna i Barcelona i maj 1937.

SAC:s tidskrift Syndikalismen årgång 1939. Artiklar om spanska inbördeskriget, ger en anarkosyndikalistisk beskrivning av händelseförloppet.

Syndikalismen vid makten, av César m Lorenzo. Om spansk anarkosyndikalism före, under och efter inbördeskriget 1936-39. Författaren sympatiserar själv med syndikalismen.

Vad vill syndikalismen? En ideologisk grundskiss, av Rasmus Hästbacka. Boken är från i år (2021).

I huvudet på en anarkist, av Anders Carlsson. En kritisk analys av den anarkistiska ideologin. Artikeln skrevs inför klimatmötet i Köpenhamn i december 2009.

Anarkister om Spanien. Artikelsamling ur den anarkistiska tidskriften Brand (från 1965) om anarkismen i Spanien och det spanska inbördeskriget.

Som milisman och kollektivbonde i Spanien, av Nisse Lätt. Tidsdokument (1938): Den svenska anarkisten/syndikalisten berättar om sin tid som frontkämpe och kollektivbonde i Spanien under inbördeskriget.

Madrid. Svart och rött, av Eduardo De Gusman. Spansk anarkosyndikalist om försvaret av Madrid under inbördeskriget.

Ryssland förrådde oss! En spansk anklagelse, av J García Pradas. Slutskedet av det spanska inbördeskriget, sett från en anarkosyndikalistisk ståndpunkt.

Anarkins korta sommar. Buenaventura Durrutis liv och död, av Hans Magnus Enzensberger. Den legendariske anarkisten som ledde "Durutti-kolonnen" under spanska inbördeskriget.

Anarkisterna och den ryska revolutionen, av Victor Serge. Den f d anarkisten gör upp med anarkisternas roll i den ryska revolutionen.

Anarkismen – vilket alternativ?, av Rodney Edvinsson. Bakgrund, bärande idéer, anarkismen idag.

Anarkismen. Från lära till handling, av Daniel Guérin. En ganska kortfattad, men ändå vederhäftig redogörelse för anarkismen och dess historia som blivit något av ett standardverk om anarkismen.

Anarkismen ur marxistisk synvinkel, av Rodney Edvinsson.

Tidskriften Kommunist om syndikalismen. Om SAC, dess historia, teori och praktik.

Recension: "Nils Lätt: En svensk anarkist berättar."

Anarkismen i Spanien, av Felix Morrow. En kritisk recension av Rockers bok "Den spanska tragedin".

Underkategorier