Komintern

Texter om Kommunistiska internationalen. Välj mellan Artiklar, Böcker, Dokument ur menyn till vänster.

Kommunistiska Internationalen bildades 1919, på initiativ av de segerrika ryska bolsjevikerna. Under sina första år försökte den sprida lärdomarna från den ryska revolutionen till övriga världen, och försökte gynna uppbygget av kommunistiska partier i alla länder. Man strävade efter att fler länder skulle lyckas genomföra en socialistisk revolution. I takt med den stalinistiska byråkratiseringen av Sovjetunionen, förföll även Komintern. Den stalinistiska ledningen fick partierna i flera länder att föra en helt felaktig och misslyckad politik (Tyskland, Frankrike, Kina, Spanien är de mest kända exemplen). Här kommer vi att publicera ett flertal böcker och artiklar om denna utveckling av Komintern.

Konferenserna i Zimmerwald och Kienthal, föregångare till Komintern.

Underkategorier