Trotskismen

Artiklar och böcker om den trotskistiska rörelsen. I menyn till vänster finns ytterligare böcker och diskussionsartkiklar om den trotskistiska Fjärde internationalen (FI) och utbrytningar ur den.

”Trotskismens” födelse, av Pierre Broué. Om uppkomsten av den trotskistiska oppositionen i Sovjetunionen efter Lenins död. Ur Broués Trotskij-biografi.

Trotskij som alternativ, av Ernest Mandel. Om Trotskijs teorier och politiska arbete.

Trotskijs ekonomiska och politiska tänkande, av Denise Avenas.

Trotskij och trotskismen. Av Gustav Johansson. Klassisk antitrotskistisk skrift från 1937.

Om trotskismen, av C H Hermansson. Den f d partiledaren "gör upp med" trotskismen. Från tidskriften Clarté 1939.

Trotskism eller stalinism? I november 1968 hölls i London ett möte där trotskisten Mandel debatterade med Monty Johnstone, från det brittiska kommunistpartiet. Detta är Mandels inledning.

Anti-trotskismen i den svenska vänstern, av Kenth-Åke Andersson. I början av 1970-talet drev maoisterna (med Jan Myrdal i spetsen), r-arna, Norrskensflamman m fl en intensiv anti-trotskistisk kampanj (även FNL-rörelsen bidrog till detta).

Sveriges första trotskist. av Kjell Östberg. Det var först med bildandet av föregångarna till dagen SP som trotskismen fick ordentligt fotfäste i Sverige. Men det fanns trotskister redan på 1930-talet.