Böcker om SKP/SP

Böcker om SKP/SP (Kilbom/Flyg)

Bidrag till diskussionen om Socialistiska Partiet, 2-betygsuppsats i Ekonomisk historia av Anders Hagström och Thomas Rahmberg.

Gåtan Nils Flyg och nazismen, av Håkan Blomqvist.

Mellan två internationaler - Socialistiska Partiet 1929-1937, av Bernt Kennerström. Viktig avhandling om det parti som fram till slutet av 1930-talet var det största till vänster om socialdemokraterna.

Allt var rött. Del 1 av Ture Nermans memoarer. Behandlar tiden fram till 1929. Tar bl a upp splittringen av socialdemokratin 1917, bildandet av kommunistpartiet m m.

Trots allt! Minne och redovisning. Sista delen av Nermans memoarer. Behandlar tiden från 1930. Tar bl a upp spanska medborgarkriget, kampen mot fascismen, 2:a världskriget m m.

Cirkeln slutes. Tredje och sista delen av Karl Kilboms memoarer. Behandlar åren 1925-1952, dvs bl a splittringen av kommunistpartiet 1929.

I tidens ström, av August Spångberg. Memoarer. Spångberg var med och grundade svenska kommunistpartiet, följde med "kilbomarna" vid splittringen 1929 och återgick till socialdemokratin 1938.