Artiklar om SKP/SP

Artiklar om SKP/SP (Kilbom-Flyg)

Spansk resa våren 1937, av Ture Nerman. En klassisk reportageserie. Nerman var bl a i Barcelona under de mycket omtalade "majdagarna" då det utbröt "inbördeskrig i inbördeskriget".

Processen mot POUM - Artiklar ur Folkets Dagblad och Arbetaren. Hösten 1938 hölls i Barcelona en rättegång mot det marxistiska partiet POUM. Den viktiga processen följs via 2 svenska dagstidningar. I en efterskrift låter vi historiker m fl ge sin syn på det hela.

Socialistiska partiet och spanska inbördeskriget, av Bernt Kennerström.

Den knöliga huvudkudden - om att försöka lösa gåtan Nils Flyg. Håkan Blomqvsit diskuterar frågan varför Flyg närmade sig nazismen.

Socialistiska Partiet 1929-1945, av P-A Lundh.

Trotskij om SP, utdrag ur artiklar och brev där Trotskij och FI nämner SP och dess föregångare.

Kommunistisk facklig politik 1929-32, av Bernt Kennerström. Om den fackliga politik som fördes av "kilbomarna", dvs det icke-Komintern-anslutna Sverges Kommunistiska Parti (SKP), som senare bytte namn till Socialistiska Partiet (SP).

Oppositionen mot socialdemokratin i svensk arbetarrörelse under 1930-talet, av Tom Olsson. Behandlar den politik som SKP/SP (”kilbomarna”) och SKP (”sillénarna”) förde, särkskilt i fackliga frågor.

Från socialism till nazism. En studie i Nils Flygs politiska tänkande, av David Brolin. D-uppsats i idé- och lärdomshistoria.

Kommunismen i Sörmland, av Lars Gogman. Kommunisternas historia i Södermanland. Både de Moskvatrogna kommunisterna och 30-talets "kilbomar" tas upp.

Arbetarrörelsens svarta får, av David Brolin. Recension av Håkan Blomqvists bok "Gåtan Nils Flyg och nazismen".