Per Nyström

Texter av den marxistiske historiken Per Nyström

Engelbrekts revolution. Den vänstersocialdemokratiske marxistiske historikern klargör Engelbrekts verkliga roll och visar att den bild av honom som lanserades på 1930-talet var felaktig.

Gustav Adolf. Om Gustav II Adolf - artikeln skriven 1932, i anslutning till 300-årsminnet av slaget vi Lützen, då den svenska konungen stupade.

Historieskrivningens dilemma. Den svenska marxistiske historikern utsätter den borgerliga svenska historieskrivningen för en grundlig principiell kritik.

Sveriges historia. Denna artikel, som skrevs för norska Arbejdernes Leksikon, tecknar huvuddragen av Sveriges historia utifrån en historiematerialistisk ståndpunkt.

Bourgeoisins kejsare [Napoleon]. Denna personteckning av Napoleon skrev författaren 1934 till Svensk uppslagsbok.

Karl Marx' ungdom. En utförlig recension av en viktig bok om den unge Karl Marx.

Tomas Forser samtalar med Per Nyström (intervju). Denna intervju med den viktiga svenske marxisten publicerades i tidskriften Ord & Bild 1972.