Karl Kilbom

Texter av Karl Kilbom

Skråförbund eller klassorganisation. Hur böra de fackligt-ekonomiska organisationerna byggas. Skrift utgiven av Frams förlag 1920.

I hemligt uppdrag. Del 2 av Kilboms memoarer. Behandlar den händelsrika perioden 1915-1924, med världskrig, splittring av socialdemokratin, bildandet av kommunistpartiet, Komintern m m.

Cirkeln slutes. Tredje och sista delen av Kilboms memoarer. Behandlar åren 1925-1952, dvs bl a splittringen av kommunistpartiet 1929.

Splittringens uppkomst och enighetens återställande. Kilbom var ledande i både SKP (kommunistpartiet) och senare i SP (Socialistiska Partiet), som han uteslöts ur 1937, varefter han återvände till socialdemokratin. I denna artikel motiverar han detta.