Per Meurling

Texter av Per Meurling

Marxism och humanism. Artikel från 1936.

Den blodiga arenan - En bok om det spanska kriget. Författaren var mycket aktiv i solidaritetsarbetet för Spanien. Denna bok tillägnade han sin bror, som stupade som spanienfrivillig i försvaret av Madrid redan i december 1936.

Den reaktionära maskeraden. Debatt om Moskvarättegångarna publicerad i Clarté hösten 1937, där Meurling försvarar rättegångarna och Singer kritiserar Meurlings ståndpunkter.

Marxismen och litteraturen. Artikel från 1938.

Från franska till ryska revolutionen. Under 30- och 40-talet intog Meurling en hedersplats bland de intellektuella i och kring svenska kommunistpartiet. "Från franska..." är ett representativt exempel på hans författarskap.

Kommunismen i Sverige. Efter sin brytning med kommunistpartiet gjorde Meurling en svidande vidräkning med sitt tidigare parti och dess företrädare.

Kände Marx till professor Ohlin?. Om Ivan Bohmans nyöversättning av Das Kapital. Ur Aftonbladet 11 januari 1970.

Kristendom och socialism, av Karl Kautsky och Per Meurling. En klassisk marxistisk skrift om kristendomen, uppdaterad av Per Meurling.

Chile i världens ögon. En ganska okänd skrift om Chile. Här berättar Meurling - utifrån en reformistisk ståndpunkt - om hur drömmen om den fredliga vägen till socialismen så blodigt krossades av den chilenska militären.

Geijer och Marx - Studier i Erik Gustaf Geijers sociala filosofi. Geijer var författare, poet, filosof, historiker och tonsättare, men också en radikal politisk tänkare, som enligt Meurling även Marx hämtade inspiration från.

Därför röstar Per Meurling med S: Hermansson håller inte. F d SKP-medlemmen kritiserar VPK och uppmanar till röstning på SAP vid 1968 års riksdagsval.

Per Meurling om Kina och maoismen. Framträdande kommunistisk intellektuell som bröt med svenska kommunistpartiet i slutet av 1940-talet, men som fortsatte att fungera som marxistisk intellektuell, nu främst i socialdemokratisk press.