Bäckström, Knut

Texter av historikern Knut Bäckström

Arbetarrörelsen i Sverige (del 1). Behandlar perioden fram till 1900.

Arbetarrörelsen i Sverige (del 2). Behandlar perioden 1900-1918.

Svenska arbetarrörelsens programdiskussion (1943). I år (2020) ska Vänsterpartiet anta ett nytt partiprogram. Innan Kominterns (KI) upplösning 1943 hade V:s föregångare SKP använt KI:s program, men nu behövde man ett eget. Debatten kunde börja.