Svensson, Jörn

Texter av Jörn Svensson

Korporatismen och den borgerliga klassdiktaturen. Bok från 1970 där Svensson diskuterar samhällsutvecklingen främst efter 2:a världskriget. Han anser det finns starka fascistiska tendenser i de västkapitalistiska samhällena.

Du skall ta ledningen och makten. Om socialismens uppbyggnad i Sverige. Första upplagan av denna bok kom ut 1975. Men boken fick stor spridning och kom ut i flera upplagor efter det.

Efterskrift till Du skall ta ledningen och makten. Denna artikel kom ut i samband med tredje upplagan av boken.

Berntson vs Svensson: Debatt om korporatismen och fascismen. Jörn Svenssons bok Korporatismen och den borgerliga klassdiktaturen ledde till en hel del debatt. Denna är från Häften för Kritiska Studier.

Kennerström vs Svensson: Debatt om fascism och korporatism. En kritisk recension ledde till denna debatt.