Jonas Sjöstedt

Artikel av den tidigare V-ledaren Jonas Sjöstedt

Vad ska den nordiska vänstern göra i Nato?. Invasionen av Ukraina har skakat om det politiska landskapet i hela Europa. Den f d V-ledaren har varit mycket engagerad i frågor som rör detta, t ex Nato-medlemskapet och vapenstöd till Ukraina.

Jonas Sjöstedt i Ukraina - artikelsamling. I augusti 2023 var den f d V-partiledaren i Ukraina. Det resulterade i flera artiklar. Här är två av dem.

Jonas Sjöstedt om kriget i Ukraina 2022-23. F d vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt är en kunnig och engagerad skribent när det gäller kriget i Ukraina, vilket denna artikelsamling ger många exempel på.

Låt all export av ammunition gå till Ukraina. Till en början var V tveksamt till vapenstöd, men anser nu att vapenexport till Ukraina bör prioriteras. Jonas S är en av dem som drivit den frågan.