A Ljungdahl

Texter av och om Arnold Ljungdal

Marxismens världsbild. En svensk marxistisk klassiker.

Nihilismens filosofi. Denna bok (första upplagan 1943) består av en samling artiklar där Ljungdahl gör upp med den inflytelserika s k Uppsalaskolans teoretiska och praktiska filosofi.

Mannen som såg tidens eldström. Anteckningar om Arnold Ljungdals marxism, av Stefan Jonsson.

Arnold Ljungdal och Marxismens världsbild, av David Brolin.

Samhällsnyttan och moralen – Arnold Ljungdals kritik av folkhemmets filosofer. Artikeln handlar huvudsakligen om Ljungdahls kritik av den s k Uppsalaskolans filosofi (vars mest kända företrädare var Axel Hägerström).