Ture Nerman

Texter av/om Ture Nerman

Bernkonferensen och Borgfredssocialisternas international. Om det misslyckade försök som gjordes i början av 1919 att återuppliva Andra internationalen. Vid samma tidpunkt grundades den Kommunistiska internationalen.

Fascismen — den förvildade småborgarens revolt, av Ture Nerman. Ture Nerman varnade tidigt för nazistiska faran och kritiserade under 2:a världskriget skarpt Sveriges eftergiftspolitik gentemot Nazityskland bl a genom antinazistiska tidningen Trots allt!

Om Ture Nermans Brandtal mot nazismen. Ture Nerman förde en enveten anti-nazistisk kamp i tal och skrift. Här presenteras en samling med sådana texter av honom. Innehåller bokens förord och 2 recensioner.

Spansk resa våren 1937. En klassisk reportageserie. Nerman var bl a i Barcelona under de mycket omtalade "majdagarna" då det utbröt "inbördeskrig i inbördeskriget".

Kommunisterna. Från Komintern till Kominform. En kritisk historik över den kommunistiska rörelsen internationellt och nationellt.

Allt var rött. Del 1 av Ture Nermans memoarer. Behandlar tiden fram till 1929. Tar bl a upp splittringen av socialdemokratin 1917, bildandet av kommunistpartiet m m.

Trots allt! Minne och redovisning. Sista delen av Nermans memoarer. Behandlar tiden från 1930. Tar bl a upp spanska medborgarkriget, kampen mot fascismen, 2:a världskriget m m.

Ture Nerman - Kommunistisk agitator med eller utan Moskva, av Per Leander. Ture Nerman som oppositionell kommunist/socialist 1929 – 1937.