Fredrik Ström

Texter av Fredrik Ström

Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten. Klassisk biografi om en av den svenska arbetar- och kvinnorörelsens stora pionjärer: Agitator, folkbildare och författare. Var med och bildade det svenska kommunistpartiet.

Ryska revolutionens historia i sammandrag. Från 1924, dvs innan den stalinistiska historieförfalskningen hade tagit fart. Författaren var medlem i dåvarande svenska kommunistpartiet.