Sven Linderot

Texter av och om Sven Linderot.

Kommunistiska samtal. Text från 1924 om det revolutionära partiet - intern demokrati vs centralism, arbetsplikt m m.

Komintern visar vägen. Kommunistiska Internationalens XIII Plenum och KP:s uppgifter. Tal från januari 1934, då kommunistpartierna fortfarande (efter Hitlers seger i Tyskland) betecknade socialdemokraterna som socialfascister och vägrade bilda enhetsfronter med dem mot fascisterna.

Sven Linderot och folkfrontspolitiken. Artikelsamling: Den svenske KP-ordföranden tillämpar Kominterns folkfrontspolitik.

Sverige åt folket. Kommunistisk broschyr inför kommunal- och landstingsvalen hösten 1938. Man försöker formulera en politik i folkfrontens anda, anpassad till svenska förhållanden.

Sverige i fara. Tal/broschyr från januari 1939, dvs dryga halvåret före Molotov/Ribbentrop-pakten och Andra världskrigets utbrott.

Kampen för folkets frihet och Sverges oavhängighet. Tal vid kommunistpartiets kongress i april 1939 - mindre än 5 månader innan undertecknandet av Molotov-Ribbentroppakten och 2:a världskrigets utbrott.

I kamp för fred och frihet.  Ett tal (referat) från och 2 resolutioner från SKP-konferens i februari 1941, dvs innan det tyska angreppet på Sovjet.

Sven Linderot och 2:a världskriget 1941-45 – en artikelsamling. Artiklar och tal från åren 1941-45 av svenska kommunistpartiets dåvarande ordförande. 

Sven Linderot efter 2:a världskriget 1946-55 – en artikelsamling. De första åren efter krigsslutet hade svenska kommunistpartiet (SKP) stora framgångar, men från 1947 fick man problem. Linderot var partiordförande till 1951, då han ersattes av Hilding Hagberg.  

Inledning till Linderot — Masslinjen, av Per-Olov Zennström. Denna inledning skrev P-O Z till en samling med tal och skrifter av Sven Linderot, som var det svenska kommunistpartiets ordförande 1929-51, dvs under stalinismens storhetstid.