C H Hermansson

Texter av och om C H Hermansson

Om trotskismen. Den f d partiledaren "gör upp med" trotskismen. Från tidskriften Clarté 1939.

Index och löner. Broschyr från 1942.

Förmögenheter, inkomster, profiter och löner. Broschyr från 1944.

Vänsterns väg. En klassisk debattbok från 1965, där den svenske kommunistledaren försöker anknyta till "den nya vänstern" som växte fram i början av 1960-talet.

Om vägar att bryta det ekonomiska fåtalsväldet – med särskild tonvikt på strukturreformer. Artikel från 1967, där CH diskuterar strategin med s k "socialistiska strukturreformer" som ett sätt att bryta kapitalets välde.

Löntagarfonderna – halshuggning av kapitalismens skugga? Artikel från 1975.

Intervju med CH Hermansson från 1977, ur Zenit. Intressant intervju där den förre VpK-ordföranden CH Hermansson redgör för sin syn på utvecklingen av VpK sedan 50-talet. Bl a tar han upp de konsekvenser som SUKP:s 20:e partikongress, med Chrusjtjovs "hemliga tal", fick för det svenska kommunistpartiet.

Sverige i det imperialistiska systemet - en lång historia av utsugning. En artikel ur tidskriften Kommentar 1983.

Socialism på svenska. Bok från 1983.

De socialdemokratiska programrevisionerna. CH tittar närmare på vad som under åren 1920-75 hänt med viktiga socialistiska begrepp och målsättningar i det socialdemokratiska partiprogrammet och dess betydelse.

C-H Hermansson - En politisk biografi, av Werner Schmidt. CH spelade en mycket viktig roll för det svenska kommunistpartiets frigörelseprocess från Moskva. I denna biografi får vi från nära håll följa denna utveckling och CH:s roll i densamma.