Bo Gustafsson

Texter av Bo Gustafsson

Inledning till Kapitalet av Karl Marx, av Bo Gustafsson. Skrevs 1968 till Ivan Bohmans Kapitalet-översättning som kom ut 1969.

Förord till Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 av Karl Marx, av Bo Gustafsson. Detta förord skrevs till 1971 års svenska upplaga.

Bakgrunden till Kfml:s bildande - några personliga anteckningar. En av den svenska maoismens pionjärer ger sin bild av hur maoismen kom till Sverige.

Debatt: Kampen mot nazismen i Tyskland. Bo Gustafsson försökte 1975, i SKP:s tidskrift "Marxistiskt Forum", dra lärdomar av kampen mot nazismen i Tyskland och särskilt då det tyska kommunistpartiets politik.

Som helhet är SKP ett parti som går på tomgång. Intervju med den f d ordföranden i det maoistiska KFml/SKP (från 1978), med kommentar av en SKP-are.

Socialkapitalism eller socialism? Detta är BG:s förord till boken Socialkapitalismen, där Sovjets klasskaraktär debatteras, främst utifrån en maoistisk ståndpunkt (inlägg från Bettelheim, Sweezy, Dobb m fl).

Efter trettio år (om Stalins "Om den dialektiska ..."). Efterskrift till Stalins "Om den dialektiska och historiska materialismen" publicerad 1967 av Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna.

Mörk, Gustafsson, Eklund: Maoisterna och Sovjet – debatt. Artiklar från 1974-76.

Från kolonialism till socialism En essä om ekonomisk utveckling. Med företal av Sara Lidman. Skriften kom ut i flera upplagor (1:a upplagan 1964).

Kina efter ”de fyra”. ”Det som skapat tveksamhet är ytterst Lin Biao-affären”. Artikel från hösten 1977 då den maoistiske veteranen börjar bli allt mer kritisk mot maoismen och Kina.