Bo Gustafsson

Texter av och om Bo Gustafsson

Inledning till Kapitalet av Karl Marx, av Bo Gustafsson. Skrevs 1968 till Ivan Bohmans Kapitalet-översättning som kom ut 1969.

Förord till Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 av Karl Marx, av Bo Gustafsson. Detta förord skrevs till 1971 års svenska upplaga.

Rosa Luxemburg och ”Socialdemokratins kris”. Förord till 1971 års svenska utgåva av Rosa Luxemburgs skrift från 1915.

Bakgrunden till Kfml:s bildande - några personliga anteckningar. En av den svenska maoismens pionjärer ger sin bild av hur maoismen kom till Sverige.

Debatt: Kampen mot nazismen i Tyskland. Bo Gustafsson försökte 1975, i SKP:s tidskrift "Marxistiskt Forum", dra lärdomar av kampen mot nazismen i Tyskland och särskilt då det tyska kommunistpartiets politik.

Som helhet är SKP ett parti som går på tomgång. Intervju med den f d ordföranden i det maoistiska KFml/SKP (från 1978), med kommentar av en SKP-are.

Socialkapitalism eller socialism? Detta är BG:s förord till boken Socialkapitalismen, där Sovjets klasskaraktär debatteras, främst utifrån en maoistisk ståndpunkt (inlägg från Bettelheim, Sweezy, Dobb m fl).

Efter trettio år (om Stalins "Om den dialektiska ..."). Efterskrift till Stalins "Om den dialektiska och historiska materialismen" publicerad 1967 av Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna.

Mörk, Gustafsson, Eklund: Maoisterna och Sovjet – debatt. Artiklar från 1974-76.

Från kolonialism till socialism En essä om ekonomisk utveckling. Med företal av Sara Lidman. Skriften kom ut i flera upplagor (1:a upplagan 1964).

Inledning till Politiska skrifter av Mao Tse-tung. Detta förord skrevs till en samling Mao-texter som publicerades 1967.

Kina efter ”de fyra”. ”Det som skapat tveksamhet är ytterst Lin Biao-affären”. Artikel från hösten 1977 då den maoistiske veteranen börjar bli allt mer kritisk mot maoismen och Kina.

Bo Gustafsson, vetenskap & politik, av Victoria Höög. Bo G var en av den svenska maois ens pionjärer, som dock hamnade i opposition och blev socialdemokrat. Han lämnade efter sig en omfattande politisk och vetenskaplig skriftställning.