Kina efter Mao

Texter om utvecklingen i Kina efter Mao

Den kinesiska revolutionen: Var den nödvändig? Hade den framgång? Pågår den fortfarande?, av W Hinton. En gammal maoist om utvecklingen i Kina efter Maos död.

Vad händer i Kina, av Nils Börjesson och Lars Ragvald. Om den maoistiska vänsterns uppkomst, utveckling och fall (skrift från 1976).

Kina efter Mao, av Maitan, Evans och Wu. Artikelsamling från 1977.

Opposition i Kina. Artiklar och dokument om opposition och demokratirörelse i Kina. Från 1981.

Vart är Kina på väg? Gnistans temanummer om Kina (1981). Kring 1980 stod det klart att Kina slagit in på en ny kurs, som avvek avsevärt från den maoistiska. Det medförde en hel del huvudbry för världens maoister, vilket detta är ett exempel på.

Den ekonomiska krisen i Kina, av Ernest Mandel. Artikel från 1981.

Pekings nya ekonomiska politik, av E Mandel. Artikel från 1987 om de ekonomiska reformerna i Kina (i mitten av 1980-talet).

Massakern på Himmelska fridens torg: juni 1989, av William Hinton. Den amerikanske maoisten Hinton var i Peking under dessa omskakande händelser. 

Kina – tre år efter Himmelska fridens torg, av Livio Maitan. Artikel från 1992.

Slutet på en epok, av Roland Lew. Artikel från 1995 som behandlar utvecklingen i Kina efter Maos död.

Tidskriften Proletären om Kina. Om dagens (2011) Kina, dess snabba ekonomiska tillväxt, dess roll i världspolitiken, olika problem som landet står inför m m.

Om jordbrukspolitiken i Kina, av William Hinton och Hugh Deane. Meningsutbyte om jordbrukspolitiken under Mao och reformerna efter Maos död.

En titt bakom kulisserna i Kina - Exemplet Jiang Qing, av Martin Fahlgren. Kort efter Maos död fängslades hans hustru Jiang Qing och hennes allierade. En häftig kampanj inleddes där hon bl a anklagades för att ha levt i överdådig lyx. 

Maoism idag – Exemplet Minqi Li, av Martin Fahlgren. Med utdrag ur bok av Minqi Li.

Arbetarklassens framväxt och den kinesiska revolutionens framtid, av Minqi Li. Kinesisk ekonom som brukar räknas till "nya vänstern" om utvecklingen i Kina (artikel från 2011).

Ingen supermakt är mäktigare än Kina, av Klas Eklund,. Känd svensk ekonom om dagens Kina (artikel från november 2012).

Loong-Yu om Kina. Två artiklar av människorättsktivisten Au Loong-Yu från Hong Kong, (författare till boken, China’s Rise: Strength and Fragility (Resistance Books)),  dels om det han kallar "byråkratisk kapitalism" och dels om den stora explosionen i Tianjin tidigare i höst.

1900-talets Kina – Kritiskt bokslut över maoismens roll i revolutionen: bidrag och begränsningar, av Pierre Rousset.

Göran Leijonhufvud: Pionjär och veteran 50 år med Kina. Den f d Kina-korrespondenten berättar ingående om de stora förändringar som Kina (och han själv!) genomgick under hans år i landet. Här återges två recensioner av den läsvärda boken.

Sidney Rittenberg – en amerikansk maoist, av Martin Fahlgren. Rittenberg deltog som aktivist i den kinesiska kulturrevolutionen och det ledde till att han hamnade i fängelse och släpptes på fri fot först efter Maos död.

Shanghai Co-operation Organization (SCO) växer och stärks, av Antoine Uytterhaeghe. SCO är en centralasiatisk säkerhetspolitisk organisation, där bl a Kina, Ryssland och flera f d sovjetrepubliker är medlemmar.

Maos Kina och efteråt, av Maurice Meisner. En marxistisk skildring av Folkrepublikens historia. De här redovisade delarna utgår från Kulturrevolutionen, men handlar främst om utvecklingen efter Maos död fram till millennium-skiftet.

Perspektiv på Kina. Artiklar ur New Left Review, som tittar på Kinas utveckling ur olika perspektiv, motsättningarna till USA, krediternas roll och den traditionella kinesiska filosofins roll.

Kinas statskapitalistiska imperialism, av Per-Åke Westerlund. Vart går dagens Kina? Artikel från våren 2021.

John Ross och myten om socialism med kinesiska skrivtecken, av William Briggs. Det finns de som betraktar Kina som socialistiskt. Med tanke på utvecklingen i Kina under det senaste årtiondena som framstår det som närmast groteskt. Hur är det möjligt?

Problemet Hongkong (en artikelsamling). Hongkong har under de senaste månaderna skakats av omfattande protestdemonstrationer. Att Hongkong spelar en viktig ekonomisk roll är väl känt, men vad är det egentligen för slags plats?

Vart leder protesterna i Hongkong? Artikelsamling oktober 2019. Artiklar från belgisk, tysk och Hongkongbaserad press (Asia Times).

Varför vänstern ska stöda Hongkongs kamp för demokrati. Intervju med den filippinske marxisten och aktivisten Eli Friedman. Tidigare publicerad i Internationalen.

Vänsterpress om Hongkong – juli 2020. Om den nya "säkerhetslagen" som upphäver Hongkongs ställning som "Särskild administrativ region" och konsekvenserna av detta.

Vänsterpress om Hongkong – augusti 2020. Om utvecklingen i Hongkong efter införandet av den nya "säkerhetslagen".

Ryssland, Kina, USA, Indien och det nya kalla kriget. Ryssland är inte så isolerat som det kan framstå i "väst". Åtskilliga stora länder (däribland Kina, Indien och Pakistan) har vägrat ta klar ställning mot kriget. De har en egen agenda.

Kina, Ryssland och Ukraina (artikelsamling). Om Kinas ekonomiska och politiska relationer till Ryssland och Putins krig i Ukraina.

Upproret i Kina, av Yun Dong. Artikel om de utbredda protesterna i Kina hösten 2022 mot Covid-nedstängningarna. Tidigare publicerad i Internationalen.

Mussolini i Beijing, av Hung Ho-Fung. Författaren menar att svängningen i kinesisk politik under Xi Jinpings har drag av italiensk fascism med hård statlig styrning av ekonomin och en aggressiv nationalism. Artikel ur Jacobin.

Kina, Ryssland, USA och Ukraina. Artikelsamling om Kinas utrikespolitik på viktiga områden.

”Situationen i världen är ett nytt kallt krig”. Intervju med Gilbert Achcar i samband med publiceringen av hans nya bok, The New Cold War: The United States, Russia, and China from Kosovo to Ukraine.

"Att vara mot USA:s militarisering av Asien-Stilla havet får inte innebära tystnad om Kinas växande imperialism". Intervju med kinesiska vänsteraktivisten Au Loong-Yu (nu i exil) om Kinas utrikespolitik och dess konsekvenser för freds- och solidaritetsarbetet.