Kulturrevolutionen

Texter om den kinesiska kulturrevolutionen

André Malraux besöker Kina. Sommaren 1965 - dvs vid inledningen av kulturrevolutionen - besökte författaren (som då var fransk kulturminister) Kina och träffade flera av de kinesiska ledarna, inklusive Mao.

Rapport från Kina, av Victor Vinde. Klassisk rapport från 1966, dvs vid inledningen av den s.k. kulturrevolutionen.

Vänstern i kulturrevolutionen, av Björn-Erik Rosin.

Kulturrevolutionen vid Kinas universitet. Rapport inifrån, av Nee-Collier. Två redogörelser för kulturrevolutionen vid 2 kinesiska universitet (Peking och Kanton). Båda är skrivna relativt tidigt, då entusiasmen fortfarande var stor bland många av de ungdomar som deltog.

Maos kulturrevolution, av Munthe-Kaas och Gittings. Välskriven bok från 1969 om den kinesiska kulturevolutionen.

Den stora Kulturrevolutionen. Artikel av Isaac Deutscher från 1966 om den kinesiska kulturrevolutionen.

Den svenska vänstern och kulturrevolutionen i Kina, av Martin Fahlgren. I den svenska vänstern förhärskade till en början en mycket positiv bild av kulturrevolutionen. Fast det fanns kritiska röster och dessa blev med tiden allt fler.

Den kinesiska kulturrevolutionen 1965/67, av Giovanni Blumer. Välskriven pro-maoistisk skildring av kulturrevolutionen under dess höjdpunkt.

Mao och kulturrevolutionen, av Stuart Schram. Analyserar kulturrevolutionen och dess plats i Maos tänkande. Diskuterar även om revolution är ett relevant begrepp i sammanhanget (jfr Tariq Ali-debatten om Syrien).

Omvälvningen i Kina – En analys av de stridande krafterna, av Joseph Hansen och George Novack. Artikeln (från januari 1967) handlar om den kinesiska kulturrevolutionen och är en polemik mot de uppfattningar som förts fram av Monthly Review-redaktörerna Leo Huberman och Paul M Sweezy.

Kina 1975: Kampanjen om proletariatets diktatur – bakgrund och dokument. Under 1975 fördes en intensiv ideologisk kampanj om proletariatets diktatur. Det var den s k maoistiska vänstern som på detta sätt försökte rycka åt sig initiativet. Resultatet blev inte särskilt lyckat.

Den maoistiska vänsterns sista strid, av Börjesson & Fernbach. Om den sista ideologiska kampanj (om "proletariatets diktatur") som den kinesiska kulturrevolutionens förgrundsgestalter drev, men som slutade med att de led nederlag.

Kulturrevolution & industriell organisering i Kina. Bok från 1973 där den franske maoisten Charles Bettelheim redogör för ett studiebesök i Kina i kulturrevolutionens slutskede. 

Bettelheim & den proletära demokratin i Kina, av Björn-Erik Rosin. En kritisk recension av Bettelheims bok "Kulturrevolution & industriell organisering i Kina".

Mao Zedong och den ständiga revolutionen, av Göran Leijonhufvud. Här (boken är från 1975) tar författaren en närmare titt på hur den s k Kulturrevolutionen utvecklades på det lokala planet, i detta fall Wuhan.

Lin Biao-affären och det kinesiska kommunistpartiets 10:e kongress, av Torbjörn Lodén. Vid 9:e partikongressen 1969 hade Lin Biao utnämts som Maos efterträdare, men nu, 1973, var han död och en intensiv kritikkampanj mot honom genomfördes.

Projekt 5-7-1 – statskuppsförsök? Lin Biao + familj omkom när deras flygplan störtade under flyktförsök. De påstods ha förberett en statskupp. Som bevis användes bl a ett cirkulär - projekt 571 - som tillskrevs sonen Lin Liguo.

Dokument: Resolution om "kulturrevolutionen". Den berömda resolutionen från Fjärde Internationalens 9:e världskongress 1969.