Sino-sovjetiska

Texter om den sino-sovjetiska konflikten

Dokument: Leve leninismen. Den första offentliga kinesiska attacken på Moskva hade formen av en ideologisk principdeklaration. Men att Moskvas var den verkliga måltavlan det begrep alla som ville förstå.

Dokument: Låt oss enas på grundval av Moskvadeklarationen och Moskvauttalandet. Kinesiska artiklar från årsskiftet 1962-63.

Dokument: Några av Leninismens viktiga problem i världen idag. Kinesiska texter från februari-mars 1963.

Dokument:  Förslag rörande den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje. Kinesiska och sovjetiska texter från mars-juli 1963.

Dokument: Hur meningsskiljaktigheterna mellan oss och SUKP:s ledning uppkommit och utvecklats. Kommentar (1) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 6 september 1963 (konflikten mellan Kina och Sovjet).

Dokument: Till frågan om Stalin. Kommentar (2) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för ”Folkets Dagblad” och ”Röda Fanan” den 13 september 1963.

Dokument: Är Jugoslavien ett socialistiskt land? Kommentar (3) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 26 september 1963.

Dokument: Neokolonialismens försvarare. Kommentar (4) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för ”Folkets Dagblad” och ”Röda Fanan” den 22 oktober 1963.

Dokument: Två olika linjer i frågan om krig och fred. Kommentar (5) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 19 november 1963.

Dokument: Fredlig samlevnad – två diametralt motsatta slag av politik. Kommentar (6) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 12 december 1963.

Dokument: SUKP:s ledare är vår tids största splittrare. Kommentar (7) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 4 februari 1964.

Dokument: Den proletära revolutionen och Chrusjtjovs revisionism. Kommentar (8) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 31 mars 1964.

Dokument: Om Chrusjtjovs falska kommunism och dess historiska lärdomar för världen. Kommentar (9) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 14 juli 1964.

Dokument: Varför Chrusjtjov föll. Ledarartikel i Röda Fanan, Kinas Kommunistiska Partis teoretiska tidskrift, den 21 november 1964.

Mao, KKP och frågan om Stalin, av Martin Fahlgren.

Svar på de kinesiska kommunistledarnas försvar av Stalin, av Ernest Mandel. Artikel från 1963. Som bilaga finns en artikel ur Izvestija från sept -63 där det påstås att KKP och Fjärde internationalen bildat block mot SUKP(!), och FI:s svar på denna.

Kina, Albanien och Sovjetunionen 1956-57, om relationerna mellan KKP, AAP och SUKP under åren efter Chrustjovs tal.

Kinas brytning med Albanien.

Konflikten KKP-SUKP. Historia och orsaker. Ur KU-debatt nr 5 1978 (KU = Kommunistisk Ungdom, dvs VPK:s ungdomsförbund). 

Om den sino-sovjetiska konflikten, resolution från Fjärde internationelans 8:e världskongress 1965.

Enver Hoxha om Moskvamötet 1960. Den albanske ledarens version av det viktiga mötet mellan 81 kommunist- och arbetarpartier 1960 i Moskva, då motsättningarna mellan Sovjet och Kina/Albanen bröt ut på allvar.

Vad maoisterna döljer för folket - Kommentarer till KKP:s 10:e kongress, av M Altajskij. I denna skrift kritiserar Moskva utvecklingen i Kina, i synnerhet efter 1969, med bl a Lin Biao-affären.